University of Oulu

Mitä tässä oikein hannataan? : hannata-verbin kognitiivista semantiikkaa

Saved in:
Author: Leinonen, Hanna-Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201708312774
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-L. Leinonen, 2017
Publish Date: 2017-09-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sivonen, Jari
Reviewer: Mantila, Harri
Sivonen, Jari
Description:
Tarkastelin pro gradu -tutkielmassani hannata-verbiä kognitiivisen semantiikan keinoin. Aineistoni muodostivat todelliset 2000-luvun hannata-sanan käyttötilanteet (267 tapausta) internetin Suomi24-keskustelupalstalla. Kokosin aineistoni Kielipankin Korp-konkordanssihakuohjelman avulla. Peilasin aineistoani Heikki Paunosen teoksessa Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin suursanakirja (2000) määrittämiin hannata-verbin merkitystyyppeihin ja päädyin määrittelemään hannata-verbille kahdeksan merkitystyyppiä kriteereineen. Paunosen merkitystyypistä ’epäröidä’, ’pelätä’ ja ’arkailla’ muodostin kaksi merkitystyyppiä, kun taas muut Paunosen merkitystyypit pysyivät lähes ennallaan. Jaoin myös merkitystyypit intransitiivisiin ja transitiivisiin merkitystyyppeihin. Hannata-verbin transitiivisia merkitystyyppejä ovat ’vastustaa’, ’pelätä’, ’pihdata’, ’harmittaa’ ja ’ymmärtää’ ja intransitiivisia merkitystyyppejä ovat ’epäröidä’, ’jänistää’ ja ’uskaltaa’. Hannata-verbille hahmottui aineistossani kolme päämerkitystyyppiä: ’vastustaa’, ’epäröidä’ ja ’jänistää’. Selvästi keskeisin merkitys oli ’vastustaa’. Hannata-verbille hahmottui aineistossani myös merkitykset ’pelätä’, ’pihdata’, ’uskaltaa’ ja ’harmittaa’. Paunosen merkitystyyppiä ’ymmärtää’ (Paunonen 2000 s.v. hannata) ei sen sijaan aineistossani esiintynyt lainkaan. Paunosen merkitystyypeistä poikkeavat tapaukset olivat yksittäisiä, epäselviä tapauksia. Kuvasin tutkimuksessani myös hannata-verbin merkitystyyppien analysointitapaani vuokaavion avulla ja hahmottelin hannata-verbin merkitysten keskinäisiä suhteita. Tutkimukseni mukaan merkitystyypit menevät osittain päällekkäin muiden merkitystyyppien kanssa muodostaen ikään kuin jatkumon. Hannata-verbin etymologia ei ole tiedossa, joten pohdin, millaisia kognitiivisia kehyksiä ja mielikuvia sana herättää. Tutkimukseni mukaan hannata-verbi ilmaisee tyypillisesti jonkinlaista negatiivista toimintaa, joten päädyin pohtimaan, että hannata-verbin käyttöä motivoi ja selittää ymmärrys kitkan käsitteistyksestä. Hannata-verbille hahmottui aineistossani konstruktiot hannata vastaan ja jäädä hannaamaan. Näistä selvästi yleisin oli hannata vastaan -konstruktio (Akava hannasi vastaan), joka ikään kuin korostaa ja alleviivaa hannata-verbille merkityksen ’vastustaa’ tai ’panna vastaan’. Elliptinen, elatiivimuotoisen syyn adverbiaalitäydennyksen ja jäädä hannaamaan -verbiketjun muodostama konstruktio (Pujottelusta jäi hannaamaan) on kiinnostava, sillä siinä hannata-verbin merkitys kehittyy pysyväksi vastustamisen tilaksi ja kuvaa epäonnistumista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna-Leena Leinonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.