University of Oulu

Eclipse Scripting API : sädehoitosuunnitelmien DVH-datan kerääminen ohjelmointiympäristöllä

Saved in:
Author: Honkanen, Tomi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201708312775
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Honkanen, 2017
Publish Date: 2017-09-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Oulun yliopistollisen sairaalan sädehoidon yksikkö käyttää hoitojen suunnitteluun Varian Medical Systemsin Eclipse-hoitosuunnittelujärjestelmää. Työn tarkoituksena oli tutustua Eclipsen ohjelmointiympäristöön (Eclipse Scripting API, ESAPI) ja selvittää, mitä se mahdollistaa. Tämän jälkeen asetettiin uusi tavoite: tehdään ESAPI:a käyttäen uusi ohjelma, jolla voidaan valita useilta potilailta halutut sädehoitosuunnitelmat ja tuoda niistä struktuurien DVH-datat Matlab-yhteensopivaan tekstitiedostoon. Etsittiin internetistä tietoa ESAPI:in liittyen ja ajettiin esimerkkiskriptejä. Ohjelmaa kirjoittaessa hyödynnettiin kahta valmista skriptiä, joita muokattiin tarpeisiin sopiviksi ja yhdistettiin omaan koodiin. Ohjelmassa on selkeä hierarkia: ensimmäisellä tasolla käydään läpi käyttäjän syöttämät potilaat, toisella potilaan sisältämät suunnitelmat, kolmannella suunnitelman sisältämät struktuurit ja neljännellä struktuurin sisältämä DVH-data. Ohjelmassa valitaan kansio, jonne data halutaan tuoda. Jokaiselle potilaalle luodaan oma kansio, joka sisältää suunnitelmien tai ns. plan sumien mukaan nimetyt .csv-tiedostot. Yhdessä tiedostossa on suunnitelman tai plan sumin jokaisen struktuurin sisältämä DVH-data. Tätä dataa voidaan käsitellä mm. Matlab- ja Excel-ohjelmissa ja piirtää sen pohjalta DVH-kuvaajia. ESAPI:n avulla voidaan hakea tietoa ARIA-tietokannasta laajalta alueelta ja automatisoida tiedonhakuprosesseja, mistä on hyötyä sädehoidon henkilökunnalle. Ohjelma täytti annetut vaatimukset ja soveltuu käytettäväksi mahdollisissa jatkotutkimuksissa.
see all

The radiation therapy unit of Oulu University Hospital uses Eclipse treatment planning system by Varian Medical Systems for treatment planning. Objective was to become acquainted with Eclipse’s programming interface (Eclipse Scripting API, ESAPI) and find out what it enables. After this a new objective was set: a new program with which one could choose treatment plans from several patients and export DVH data from their structures to a text file compatible with Matlab. Information about ESAPI was searched and example scripts were run. In the final program two written scripts were exploited. These scripts were remodeled to fit the needs and joined with self-written code. There is a clear hierarchy in the program. At the first level program goes through the patients that user has chosen. Then at the second level it goes through the plans that patient includes. At the third level program iterates through the structures in a plan and at the fourth through the DVH data in a structure. In the program user chooses a folder where to export the data. For every patient, a folder is created and inside one are the .csv-files named by plans or plan summaries. A file contains DVH-data of each structure in a plan / plan summary. One can process this data in Matlab or Excel and based on it, plot DVH graphs. With ESAPI one can gather information of ARIA database from a wide area and automatize information retrieval processes, which is useful for the staff of radiation therapy unit. The program met given demands and can be used in potential further studies.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tomi Honkanen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.