University of Oulu

IOT:n kehittymisen aiheuttamat vaatimukset koneille ja antureille

Saved in:
Author: Saukkoriipi, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201709052790
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Saukkoriipi, 2017
Publish Date: 2017-09-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän työn tavoitteena on kertoa lukijalle esineiden internetin kehittymisestä sekä sen aiheuttamista vaatimuksista koneille ja antureille. Työssä tutustutaan yleisesti esineiden internetiin kertomalla lyhyesti sen historiasta, toiminnasta sekä kehityksestä. Lukijalle kerrotaan yleisimmistä antureista, niiden toimintaperiaatteista, kehityksen suunnista sekä merkityksestä esineiden internetille. Työssä pyritään esimerkkien avulla selvittämään lukijalle, mitä internetin lisääminen koneisiin ja antureihin tarkoittaa sekä millaisia visioita se mahdollistaa. Työn lähteinä käytetään pääasiassa alan tuoreimpia tutkimuksia sekä eri palveluiden tarjoajien tarjoamaa tietoa. Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että esineiden internetin hyödyntämisen keinoja on lähes rajattomasti. Parhaimman hyödyn esineiden internetistä saa kuitenkin huomioimalla sen tuomat mahdollisuudet jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa. Tällä tavoin voidaan välttää turhia kustannuksia sekä parantaa esineiden internetin tuomia hyötyjä merkittävästi.
see all

This thesis aims to tell to its reader about the requirements for the machines and sensors set up by the development of the Internet of Things. It shortly explains the basic principles, the history and the advancements of the Internet of Things. The reader will be told about the basic functions of the sensors, the development sensors have taken and what meaning it has had on the Internet of Things. Examples are used to show what kind of affect does the Internet of Things have on machines and sensors and what kind of visions it enables. Mainly used references are the newest industry research available and information offered by various service providers. As conclusion of this thesis it can be determined that there is nearly an endless amount of possibilities to utilize the Internet of Things. The best outcome is accomplished by paying attention to those possibilities early in the designing process. This way the benefits of the Internet of Things can be improved substantially.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Saukkoriipi, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.