University of Oulu

Eurokoodin mukaisen laskentamenetelmän kehittäminen tukimuurien mitoitukseen

Saved in:
Author: Isokääntä, Joni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 119
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201709062804
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Isokääntä, 2017
Publish Date: 2017-09-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Hannila, Raimo
Kujala, Kauko
Tikkanen, Eemeli
Reviewer: Hannila, Raimo
Kujala, Kauko
Description:
Tukimuurien mitoitus on yleistä rakennesuunnittelun eri kohteissa. Tukimuurien suunnittelu vaatii rakennesuunnittelun lisäksi myös tietämystä geoteknisestä mitoituksesta. Tässä diplomityössä keskitytään tukimuurin mitoitukseen liittyviin eurooppalaisiin standardeihin sekä niiden mahdollistamiin laskentatapoihin tukimuurien mitoituksessa. Työssä tutkitaan erilaisten tukimuurien mitoituksia ja laskentamenetelmiä. Tarkastelun alla on muun muassa maan varaan perustettu sekä paalutettu tukimuuri. Erityistarkastelussa on rakenteen ja maan yhteisvaikutus sekä niiden hyödyntäminen FEM-laskennassa erilaisten jousimallien avulla. Tutkimusten perusteella luodaan laskentamenetelmä ja tehdään sen perusteella Excel-pohjainen laskentapohja, jonka avulla suunnittelija voi mitoittaa erilaisia tukimuuritapauksia standardien SFS-EN 1992-1-1 ja SFS-EN 1997-1 vaatimuksien mukaisesti. Laskentapohjan avulla suunnittelijan on helppo kokeilla erilaisia ratkaisuja tukimuurin mitoitusta varten sekä iteroida muurin kokoa ja raudoitusta parhaan ja taloudellisimman lopputuloksen saavuttamiseksi.
see all

Design of retaining walls is common in various structural design subjects. In addition to structural design knowledge of geotechnical design is also required from a designer. This thesis focuses on European standards regarding design of retaining wall structures and on calculation methods made possible by these standards. In this thesis, various dimensioning and calculation methods of retaining walls are studied. Wall based on ground and a wall based on piles is studied. The work will also focus on the interaction between structure and soil and their utilization in FEM calculations using different spring models. Based on the studies, a calculation method is created and made into an Excel based calculator that allows the designer to dimension various retaining wall structures according to the requirements of standards SFS-EN 1992-1-1 and SFS-EN 1997-1. The calculator allows the designer to easily test different solutions for dimensioning the support wall and to iterate the wall size and reinforcement to achieve the best and most economical end result.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joni Isokääntä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.