University of Oulu

Kemian ja biokemian opiskelijavalintojen taustatekijät

Saved in:
Author: Hakola, Mirkka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201709062809
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hakola, 2017
Publish Date: 2017-09-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pursiainen, Jouni
Reviewer: Lassi, Ulla
Pursiainen, Jouni
Description:

Tiivistelmä

Opetusministeriön tuoreessa julkaisussa esitetään useimpien yliopiston tutkinto-ohjelmien pääsykokeiden korvaavaksi menetelmäksi suoravalintaa ylioppilaskirjoitusten perusteella. Oulun yliopiston AVAIN-tutkimusyhteisö on monitieteinen tutkimusyhteisö, joka tuottaa tutkimustietoa mm. opetusministeriön tarpeisiin. Tämä tutkimus on osa AVAIN-yhteisön tutkimuksia ja keskittyy tuottamaan taustatietoa nimenomaan yliopistojen kemian ja biokemian opiskelijavalintoja varten.

Tutkimukset perustuvat vuosina 2006–2015 Oulun yliopistossa opiskelleiden sekä kaikissa Suomen yliopistoissa opiskelleiden henkilöiden opiskelijatietoihin yhdistettynä YTL:n ylioppilastodistusten tietoihin. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista tutkimusta ja tutkimuksen taustatiedot perustuvat opetusministeriön sekä Oulun yliopiston AVAIN-yhteisön tutkimuksiin. Koulutusalan vaihtamiseen liittyvä teoria perustuu mm. Vincent Tinton tutkimuksiin opiskelupaikkaa vaihtaneista useiden vuosikymmenien ajalta.

Tutkimuksen kohteena olivat tiedot opiskelijoiden ylioppilaskirjoituksissa eniten kirjoittamista aineista sekä arvosanoista. Biokemian osalta tutkittiin myös kahden eri aineyhdistelmän vaikutusta opiskelijavalintaan. Lisäksi selvitettiin kemialta ja biokemialta lääketieteellisiin tiedekuntiin vaihtaneiden määriä ja ensisijaisuuden vaikutusta koulutusohjelman vaihtamiseen. Tutkimustuloksissa ilmenneiden seikkojen johdosta tutkittiin myös ensisijaisuuden vaikutusta opiskeluoikeuden tilaan sekä vertailtiin ensisijaisuutta koulutusohjelmittain. Tohtoreiden ja kandidaattien opiskelijaprofiileja vertailtiin myös.

Tutkimusten tuloksina saatiin kemian ja biokemian opiskelijoille tyypilliset ylioppilaskirjoitusten profiilit, jotka sisälsivät odotetusti pääosin pitkää matematiikkaa, kemiaa, biologiaa ja fysiikkaa. Kemian ja biokemian opiskelijoiden ylioppilaskirjoitusten arvosanat noudattavat pitkälle koko Suomen opiskelijoiden arvosanoja, joskin kemian opiskelijoilla kemian arvosanat olivat hieman paremmat ja matematiikan ja fysiikan arvosanat olivat hieman huonommat vertailuaineistoon nähden. Biokemian opiskelijat puolestaan kirjoittivat biologiaa, äidinkieltä ja lyhyttä matematiikkaa vertailuaineistoa paremmin ja pitkää matematiikkaa hieman huonommin. Biokemian opiskelijoiden todettiin kirjoittavan useammin aineyhdistelmää: pitkä matematiikka, kemia ja biologia.

Lääketieteellisiin tiedekuntiin vaihtoi oletettua pienempi osuus opiskelijoista. Ensisijaisuuden vaikutus koulutusohjelman vaihtamiseen oli merkittävä erityisesti biokemian opiskelijoilla. Ensisijaisuuden vaikutus opiskeluoikeuden passivointiin oli myös merkittävä, sillä lähes kaikkien luonnontieteellisten alojen opiskelijoiden opiskeluoikeuksia passivoitiin vähemmän, mikäli opiskelija oli valinnut koulutusohjelman ensisijaiseksi.

Tohtoreita ja kandidaatteja vertailtaessa tohtoriksi opiskelevilla oli ylioppilaskirjoituksissa selvästi enemmän kirjoitettuja aineita ja paremmat arvosanat kaikissa yleisimmin kirjoitetuissa aineissa. Tohtorit kirjoittivat useammin reaalikokeessa matemaattisia aineita sekä biologiaa.

Tutkimuksen tärkein johtopäätös on, että ensisijaisuudesta saatavien pisteiden korottaminen saattaisi vaikuttaa valmistumisasteeseen positiivisesti. Kemian opiskelijoiden suoravalinnassa tärkeimpiä aineita ovat: kemia, pitkä matematiikka, englanti ja äidinkieli. Biokemian opiskelijoiden suoravalinnoissa olisi suotavaa olla edellä mainittujen lisäksi biologia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mirkka Hakola, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.