University of Oulu

Kuitubetonisen paalulaatan mitoitusohjelma

Saved in:
Author: Hautajärvi, Sami1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201709062851
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Hautajärvi, 2017
Publish Date: 2017-09-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kangaspuoskari, Matti
Hannila, Raimo
Reviewer: Kangaspuoskari, Matti
Hannila, Raimo
Heikkilä, Janne
Description:
Diplomityön tavoitteena on kuvata, miten kuitubetoninen rakenne toimii, mihin sen mitoitus perustuu ja miten mitoitus tehdään. Tärkein tekijä kuitubetonin kestävyyden kannalta on sen jäännöstaivutusvetolujuus, joka selvitetään palkkikokein betonitoimittajan toimesta. Mitoitusohjeiden pohjalta tehdään ohjelma, jonka avulla määritetään kuitubetonisen paalulaatan kestävyys. Vertailukohteena on tavanomaisesti tankoraudoitettu paalulaatta. Kohtuullisilla jäännöstaivutusvetolujuusarvoilla paalulaatalle saadaan hyvät taivutusmomentti- ja lävistyskestävyydet. Etenkin lävistyskestävyyden kannalta voidaan havaita huomattavaa parannusta tavanomaisesti raudoitettuun ratkaisuun verrattuna. Lisäksi kuitubetonisen laatan kustannukset ovat selvästi pienemmät kuin tavanomaisesti raudoitetulla betonilla.
see all

The aim of this thesis is to describe the behaviour of steel-fibre reinforced concrete (SFRC), the principles of dimensioning and how dimensioning is done. Residual flexural tensile strength is the most important factor affecting the strength of the concrete structure, which is evaluated with bend testing done by the manufacturer of the SFRC. The strength of the pile supported slab is calculated by a program which is set according to dimensioning norms. The pile supported slab is compared to conventionally reinforced concrete slab. The pile supported slab has good flexural and punching shear capacity with moderate values of residual flexural tensile strength. Improvement of punching shear capacity is especially notable when comparing to conventionally reinforced concrete. Additionally, the cost of SFRC slab is clearly lower than the cost of conventionally reinforced concrete slab.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sami Hautajärvi, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.