University of Oulu

Putkistojen kunnossapidon kartoitus

Saved in:
Author: Mäkikangas, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.5 MB)
Pages: 162
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201709072857
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Mäkikangas, 2017
Publish Date: 2017-09-07
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Niskanen, Juhani
Laurila, Jouni
Reviewer: Niskanen, Juhani
Laurila, Jouni
Description:
Diplomityön tavoitteena oli selvittää Raahen terästehtaan yhteisien putkistojen sijainnit, vastuualueet, merkinnät ja tarvittavat ennakkohuoltotoimenpiteet ja tarkastukset. Yhteisillä putkistoilla tarkoitetaan tuotanto-osastojen ulkopuolisia putkistoja, jotka sijaitsevat tehdasalueella. Työssä huomioidaan putkistoissa virtaaville aineille lakien ja asetusten asettamat vaatimukset. Tarkoituksena oli saada selvitys putkistojen nykytilasta, jonka pohjalta laaditaan suunnitelma putkistojen kunnossapidon kehittämiseksi. Putkistojen sijaintien kartoituksessa luotiin luettelo, jonne kerättiin työn edetessä putkistojen pääpiirustusnumeroita tehtaan käytössä olevasta dokumentaation hallintajärjestelmästä. Tarkoituksena oli selvittää putkistopiirustusten nykytila. Vastuualueiden, merkintöjen ja ennakkohuoltotoimenpiteiden sekä tarkastusten kartoituksessa päämenetelmänä käytettiin henkilöhaastatteluja ja niiden tukena kenttätutkimuksia, tehtaan käytössä olevaa kunnossapidon tietojärjestelmää sekä vanhoja dokumentteja ja raportteja. Ennakkohuoltotoimenpiteiden ja tarkastusten tueksi työhön otettiin mukaan kolmen vesiputkiston ennakkohuoltotoimenpiteiden suoritukset. Putkistojen tarkastukset suoritettiin käyttäen kunnonvalvonnan eri menetelmiä. Lisäksi kävimme tehdasvierailulla Torniossa Outokummun terästehtaalla tutustumassa heidän putkistojensa kunnonhallintaan. Tehtyjen kartoitusten pohjalta muodostettiin kokonaiskuva kuvastamaan tehdasalueen yhteisien putkistojen kunnossapidon nykytilaa. Osa tuloksista esitellään taulukkomuodossa ja osa kirjallisessa muodossa. Jokaisella tarkasteltavalla osa-alueella havaittiin puutteita, joihin tulee puuttua välittömästi. Työsuhteen aikana osalle putkistoista ehdittiinkin sopia alustavia kunnossapidon vastuurajoja osastojen kesken. Kartoitustyön tuloksena tehtiin suunnitelma putkistojen kunnossapidon kehittämiselle, minkä tukena on käytetty standardien ja lakien asettamia ohjeita ja vaatimuksia. Tuloksia voidaan hyödyntää koko tehtaan alueella henkilöstön perehdyttämisessä ja muun toiminnan parantamisessa.
see all

The purpose of this work was to map common pipe system locations, spheres of responsibility, marking, preventive maintenance and inspections needed. Common pipe system means pipelines outside of factory production departments. In this work legal requirements and regulations are taken into account. The objective was to investigate the present state of pipes and formulate a plan to develop the maintenance of pipe systems. Using the control system of documentations a drawing list was created to map the pipe system locations. The aim was to clarify the pipe system locations by means of the general drawings of each pipe system. The main methods used to map the pipe systems’ spheres of responsibility, marking, preventive maintenance and inspections were interviews, field investigations, the steelworks maintenance information system, old documents and reports. To support the mapping of preventive maintenance and inspections, the work of three water pipeline pre-maintenance measures were included in this work. The pipeline inspections were performed using visual and measuring condition monitoring. In addition, a visit to Outokumpu steelworks in Tornio allowed familiarizion with their pipe systems condition management. A general view was formed based on the mappings of pipe systems performed to depict the current state of the common pipe systems maintenance. Some of the results are shown in table format and the rest are shown in written form. It turned out that each of the areas under review had shortcomings that need to be fixed as soon as possible. As a result of this mapping work a plan based on regulations and laws for developing pipe systems maintenance was created. The results can be utilized throughout the steelwork to initiate staff and to improve operation.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Mäkikangas, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.