University of Oulu

Terveysalan henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutusmallien avulla

Saved in:
Author: Rahja, Saija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201709092875
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Rahja, 2017
Publish Date: 2017-09-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena oli kuvata terveysalan henkilöstön osaamisen kehittämistä koulutusmallien avulla. Tavoitteena tuottaa tietoa, miten koulutusmalleja voidaan hyödyntää osaamisen kehittämisessä. Aineisto haettiin elektronisina tietokantahakuina käyttämällä Medic-, CINAHL-( EBSCO; ovid), PubMed- ja Scopus-tietokantoja. Hakusanoina oli osaamisen kehittäminen terveysalalla, koulutusmallit, näyttöön perustuva hoitotyö, koulutus, täydennyskoulutus ja haku rajattiin vuosien 2006–2017 väliselle ajalle. Se tuotti 572, jotka käytiin otsikoiden perusteella läpi. Aineiston muodosti viisitoista julkaisua (n=15). Tässä kandidaatin tutkielmassa käytetään koulutusmalli käsitettä täydennyskoulutuksista puhuttaessa sosiaali- ja terveysalalla, sillä terveydenhuollon täydennyskoulutuksille ei ole vakiintunutta käsitettä. Terveysalan osaamisen kehittämistä koulutusmalleilla tulisi suunnitella ja kehittää ennakoiden tarpeita sekä työyhteisön ja pedagogisen asiantuntijan yhteistyönä. Näin varmistetaan näyttöön perustuva hoitotyö, tietojen, taitojen hankinta, sisäistäminen, soveltaminen sekä uuden tiedon implementointi, tavoitteena elinikäinen oppiminen. Tutkielman johtopäätöksenä on että, terveysalan osaamisen kehittäminen vaatii pedagogisen osaamisen prosessien hallintaa ja työelämän yhteistyötä, jotta osaamista voidaan kehittää näyttöön perustuvasti. Arviointiin perustuvien taitojen osalta oli tärkeää hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen sekä näyttöön perustuvan työn osaaminen. Koulutusmallien käytössä tulisi tehdä yhteistyötä eri koulutukseen liittyvien tahojen kanssa kuten oppilaitosten, organisaatioiden ja työelämän välillä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saija Rahja, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.