University of Oulu

Kehon ydinlämpötilan non-invasiivinen monitorointi

Saved in:
Author: Honka, Ulriika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201709142894
Language: Finnish
Published: Oulu : U. Honka, 2017
Publish Date: 2017-09-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on ollut selvittää ja koota yhteen kliiniseen käyttöön soveltuvia non-invasiivisia kehon ydinlämpötilan monitorointimenetelmiä. Tavoitteena oli saada näkökulmaa erilaisten laitteiden väliselle tarkkuudelle, luotettavuudelle ja käytettävyydelle. Tietokantahaut on suoritettu seuraavissa tietokannoissa: Pubmed, Medline Ovid, Web of Science ja IEEE. Hakutermeina ovat olleet ”non-invasive”, ”core temperature” ja ”monitoring”. Artikkelien valikoitumisen kriteereinä ovat toimineet artikkelien sisältö, kieli ja julkaisuaika. Artikkeleita valikoitui mukaan 16 kappaletta. Monitorointimenetelmiä artikkeleissa oli yhteensä kahdeksan erilaista. Näistä viisi, SpotOn, NICCT, Double-sensor, Dual-heat-flux ja niskatyyny sisältäen kaksi double-sensoria ja dual-heat-flux sensorin, perustuvat 1970-luvulla kehitettyyn zero-heat-flux (ZHF) menetelmään. Muita esille nousseita menetelmiä olivat monitorointi ihon pinnalta käyttäen korjauskerrointa, otsakuumemittari ja mikroaaltoradiometrinen lämpömittari. Katsauksessa käytettyjen tutkimusten välillä oli paljon eroavaisuuksia muun muassa referenssimenetelmien sekä tutkimusasetelmien suhteen. Markkinoilta löytyy kaksi non-invasiiviseen monitorointiin soveltuvaa mallia, jotka molemmat perustuvat ZHF-menetelmään. Yhteneväisille säädöksille olisi käyttöä kehon ydinlämpötilan monitoroinnin laitteita suunniteltaessa. Lisäksi laitekriteerit tulisi määritellä. Lisätutkimukset koskien non-invasiivisia kehon ydinlämpötilan monitorointilaitteita ja niiden käyttöä perioperatiivisessa hoidossa, olisivat myös tarpeellisia.
see all

The purpose of this literature study has been to investigate and gather up information about non-invasive core temperature monitoring methods and their applicability for clinical usage. The objective was to increase understanding about precision, reliability and usability of the different methods and related devices. The database searches have been performed in the following databases: Pubmed, Medline Ovid, Web of Science and IEEE. The search terms used have been "non-invasive", “core temperature" and monitoring". The contents, language and publication time of articles have served as the criteria of selecting the articles. Sixteen articles were chosen for closer investigations. There were in total eight different monitoring methods presented in these articles. Five of the methods — SpotOn, NICCT, Double-sensor, Dual-heat-flux and neck pillow with two double sensors and one dual-heat-flux sensor — are based on the zero-heat-flux (ZHF) method developed in the 70’s. Other three methods included monitoring the skin temperature using designed correction factor, temporal artery thermometer and monitoring brain temperature with microwave radiometry. In the articles investigated there were many differences regarding to research settings and used reference methods among others. On the market there are two measurement device models which are suitable for non-invasive monitoring of the core temperature of the body. Both of these two devices are based on applying the ZHF method. Consistent regulations and recommendations might promote the development of new non-invasive measurement methods and devices. Also device criteria should be defined systematically. There is also need for further research regarding to the non-invasive core temperature monitoring devices and their usage in perioperative care.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ulriika Honka, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.