University of Oulu

Kohti kansainvälistä ammattikorkeakoulua : Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainvälistyminen 1991–2013

Saved in:
Author: Pusula, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish and Scandinavian History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201709142898
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pusula, 2017
Publish Date: 2017-09-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salo, Matti
Kinnunen, Tiina
Reviewer: Salo, Matti
Kinnunen, Tiina
Description:
Pro gradu tutkielmani käsittelee Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen kehitystä 1991–2013. Päälähteinä ovat opetusministeriön korkeakouluille antamat julkaisut ja raportit, Oulun seudun ammattikorkeakoulun ylimpien hallintoelinten kokousmuistiot ja pöytäkirjat, ammattikorkeakoulun vuosikertomukset ja opetushallituksen KOTA- ja VIPUNEN- tietokantojen tilastot tutkittavalta ajanjaksolta. Tutkimustyössä on käytetty sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä vertailemalla, miten ministeriön antamat ohjeistukset ja tavoitteet näkyivät ammattikorkeakoulun päätöksissä ja toiminnassa ja miten opiskelija- ja henkilöstövaihto kehittyivät KOTA- ja VIPUNEN- tietokantoihin tilastoitujen tietojen perusteella. Euroopan unionin vaikutus opetusministeriön linjaamaan kansalliseen korkeakoulupolitiikkaan on vahva. Ministeriön tavoite kansainvälisemmän korkeakoululaitoksen kehittämisestä näkyy punaisena lankana ammattikorkeakouluille annetuissa strategioissa, tavoitelinjauksissa ja -sopimuksissa tutkielmani kattavan yli 20 vuoden ajanjakson aikana. Oulun väliaikaisen ammattikorkeakoulun kansainvälistyminen oli ammattikorkeakoulun ensimmäisinä toimintavuosina kansainvälistymisen vaatimien perusedellytysten luomista: kansainvälisiä korkeakouluvierailuja ja kumppanuussuhteiden solmimista, opiskelija- ja henkilöstövaihdon käynnistämistä ja vieraskielisen koulutuksen aloittamista. Korkeakoulun sisäinen kansainvälistymisen eteneminen oli sidoksissa kansallisten toimenpiteiden ja tukipalveluiden kehittymiseen. Ammattikorkeakoulun vakinaistamisen myötä kansainvälisyyttä kehitettiin keskittymällä jo olemassa olevien kumppanuuksien hoitamiseen, lisäämällä vieraskielisen koulutusta ja kehittämällä tukipalveluita. 2000-luvun alusta eteenpäin Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen seurannassa tapahtui muutos: kansainvälistymistä koskevia asioita ei enää käsitelty ammattikorkeakoulun hallituksessa yhtä säännönmukaisesti kuin aiemmin. Tämä saattoi johtua keskushallinnon uudelleenjärjestelyistä tai kansainvälistymistä koskevien asioiden mittavasta lisääntymisestä. Vuosina 2005–2013 kansainvälisyyden edistäminen nostettiin jälleen ammattikorkeakoulussa tärkeäksi teemaksi ja sen kehittämiselle varattiin voimavaroja, jotka mahdollistivat uuden toimintastrategian luomisen. Opiskelija- ja henkilöstövaihto sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden lukumäärän kasvu olivat nousujohteisia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Pusula, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.