University of Oulu

Nuorten lääkärien kompetenssin kehittyminen ensimmäisinä työvuosina

Saved in:
Author: Köykkä, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201709232920
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Köykkä, 2017
Publish Date: 2017-09-28
Thesis type: Other thesis
Tutor: Vainio, Olli
Tertsunen, Annu
Reviewer: Kulmala, Petri
Harila, Kirsi
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka retrospektiivisesti, kuinka valmiiksi työelämään nuoret lääkärit kokivat itsensä. Kysely tehtiin 2017 keväällä vuonna 2011 valmistuneille lääkäreille, jolloin vastaajat olivat työskennelleet 3–5 vuotta valmistumisensa jälkeen lääkärin ammatissa. Kysely toteutettiin lääkäriliiton toimesta Surveypal-kyselylomakkeen avulla. Kyselyyn vastasi 77 henkilöä 640:stä. Tutkimuksessa selvitettiin CanMEDS-viitekehyksen avulla sekä Lääkäri ihmisenä kompetenssin avulla nuorten lääkärien itsearvioitua valmiutta lähteä työelämään sekä työelämässä vietetyn ajan jälkeistä tilannetta. Tarkoituksena oli saada kyselyyn vastanneet reflektoimaan omaa osaamistaan ja arvioimaan omaa kehitystään eri lääkäriyden kompetenssien osa-alueilla. Jo valmistuessa jotkut kompetenssit olivat vahvempia kuin toiset, professionalismi ja tiedon hallintaan perustuvat kompetenssit. Lääkärikohtaisesti oli hajontaa osaamisen kokemisessa. Kaikki kompetenssit kehittyivät lisää työelämässä, erityisesti yhteistyö- ja työyhteisötaidot, ja vuorovaikutustaidot ja potilaskeskeisyys. Useimmiten lääkärikohtainen hajonta kapeni, eli ”Siperia opetti” kaikille niitä, mitä opiskelu ei. Poikkeuksena Terveyden edistäminen kompetenssissa ja Lääkäri ihmisenä hajonta pysyi isona, eli kompetenssin kehittyminen oli yksilöriippuvaista. Pitäisikin huolehtia, että jo kompetenssin kehittymisestä huolehdittaisiin paremmin uran alkuvuosina, osa lisensiaateista tuntuu tarvitsevan tähän enemmän ohjausta. Lisäksi opiskeluaikana pitää tukea opiskelijan kykyä arvioida omaa osaamistaan ja reflektoida, koska ilman sitä osa ammatillisesta kehittymisestä jää tapahtumatta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Köykkä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.