University of Oulu

Applied software architecture on Graphingwiki

Saved in:
Author: Väisänen, Toni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201710042937
Language: English
Published: Oulu : T. Väisänen, 2017
Publish Date: 2017-10-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Graphingwiki extends the wikiengine MoinMoin by providing tools for visualizing the interconnections between the wiki pages. The extension has been used for collaborative dependency mapping. Graphingwiki can be considered a legacy system, because there is no documentation available. This thesis focuses on applied software archeology to gain understanding on the implementation in order to support decision-making as regards to its further development. An overview of the system was mapped by using code execution tracing and by reading the code manually. Performance of the Graphingwiki graph generation process and the MoinMoin user creation and authentication methods were analyzed. The results show that the undermining factor of Graphingwiki’s performance was bitmap caching of the generated graphs and, in contrast, the user creation and authentication methods were both usable and extendable. In all these aspects, there is room for improvement. The results demonstrated that by bypassing the bitmap caching, the server response time could be improved up to 90%. The password complexity requirements of MoinMoin should be updated to conform to the OWASP guidelines. Further research is recommended to solve the needs of active users and to implement the graphing process more efficiently.
see all

Graphingwiki laajentaa MoinMoin-wikiohjelmistoa tarjoamalla työkalut wikisivuston yhteyksien visualisoimiseen. Sitä on käytetty riippuvuuksien kartoitukseen yhteistyömenetelmissä. Graphingwiki voidaan katsoa ”legacy”-järjestelmäksi, koska dokumentaatiota ei ole saatavilla. Tämän työn ensisijainen fokus on sovellettussa ohjelmistoarkeologiassa nykyisen implementaation ymmärtämiseksi tukemaan päätöksentekoa sen suhteen, kuinka jatkokehitystä tulisi lähestyä. Järjestelmän yleisnäkymä kartoitettiin käyttämällä lähdekoodin suorituksen jäljitystä ja lukien koodia manuaalisesti. Graphingwikin graafigeneroinnin suorituskyky ja MoinMoinin käyttäjän luomis- sekä autentikaatiomenetelmät analysoitiin. Tulokset osoittavat, että Graphingwikin suorituskykyä heikentävä tekijä on generoitujen graafikuvien tallentaminen välimuistiin, mutta MoinMoinin käyttäjän luomis- ja autentikaatiomenetelmät ovat sekä käyttökelpoisia ja laajennettavia. Kaikilta näiltä osa-alueilta löytyi parannettavaa. Näiden tuloksien perusteella tiedetään, että ohittamalla generoitujen kuvien tallentaminen välimuistiin serverin vasteaikaa voitaisiin parantaa jopa 90%. MoinMoinin salasanojen vaatimukset olisi hyvä päivittää vastaamaan OWASP:n suosituksia. Jatkotutkimus olisi suositeltavaa nykyisten käyttäjien tarpeiden selvittämiseksi ja visualisoinnin tehokkaammaksi toteuttamiseksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Toni Väisänen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.