University of Oulu

Älykkäitä valaistuskonsepteja : kohteena Tellus Innovation Arena

Saved in:
Author: Vallinmäki, Auri1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 42.1 MB)
Pages: 95
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201710042942
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Vallinmäki, 2017
Publish Date: 2017-10-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Pihlajaniemi, Henrika
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Pihlajaniemi, Henrika
Pihlajaniemi, Janne
Description:
Tämän diplomityön tavoitteena on luoda konseptitasoisia valaistussuunnitelmia Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksen Tellus Innovation Arenan tiloihin. Tellus pitää sisällään monen tyyppisiä tiloja, joista tässä diplomityössä keskityn yleiseen tilaan Tellus International Avenue, monitoimitilaan Stage, kokoushuoneisiin Aspire sekä Chill, lepotilaan Nest ja työtilaan Square. Diplomityöni koostuu tutkielmasta, sunnittelukohteen analyysistä ja suunnitelmasta. Tutkielmassa käsittelen valaistuksen käsitteitä, eri valaistustapoja, olemassa olevaa valaistusteknologiaa, älykästä valaistusta ja valaistuksen suhdetta ihmiseen. Lisäksi tutkin innovatiivisuutta tukevien työtilojen konseptia ja sitä, kuinka älykkäällä valaistuksella voidaan tukea innovatiivisuutta. Tutkielma antaa pohjan ja perusteet suunnitelmalle. Suunnittelukohteen analyysi perustuu laajalti omiin havaintoihini Telluksessa. Tässä osiossa käsittelen kunkin tilan toiminnallista tarkoitusta, olemassa olevaa valaistusta ja sitä, kuinka tilaa käytännössä käytetään. Valaistussuunnitelmassa pyritään tukemaan kunkin tilan käyttöä mahdollisimman hyvin, luomaan sopivaa tunnelmaa ja valaisemaan sopivan voimakkaasti käyttötarkoituksen mukaan. Tällä tavoin saavutetaan käyttömukavuuden lisäksi myös parempi energiatehokkuus. Telluksen eri tilojen valaistussuunnitelmat on pyritty suunnittelemaan niin, että tuloksena on monipuolinen kokonaisuus, joka tarjoaa työtiloja monenlaiseen tarpeeseen.
see all

The purpose of this diploma thesis is to provide a conceptual lighting plan for Tellus International Avenue, the working area of the University of Oulu’s main campus located in Linnanmaa, Oulu. Tellus consists of a variety of different spaces, of which this diploma concentrates on Tellus International Avenue, the multipurpose space Stage, meeting rooms Aspire and Chill, the resting area Nest and the working area Square. My diploma thesis consists of study, analysis of the planning area and the plan itself. In my study I have gathered information on the concepts of lighting design, different lighting methods, existing lighting technology, intelligent lighting and the effects of lighting on people. I also discuss the concept of working environments that support innovation and the ways how intelligent lighting can enhance the creative mood in these spaces. The purpose of the study is to provide the basis for a lighting plan. Analysis of planning area is mostly based on my own observations in Tellus. In this part of my thesis I go through the intended purpose of each space, as well as their existing lighting and the ways how the spaces are used in practice. The lighting plan aims to support the usage of each space, to create an appropriate atmosphere and to provide suitable lighting levels for each spot, depending on the intended use. In addition to being user friendly, this also serves to reach higher levels of energy efficiency. The plans for lighting Tellus aim to provide a diverse variety of different spaces to suit the needs of as many people as possible.
see all

Subjects:
Copyright information: © Auri Vallinmäki, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.