University of Oulu

Tulevaisuuden koulurakennus Jätkäsaareen

Saved in:
Author: Rautvuori, Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 30.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201710052949
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Rautvuori, 2017
Publish Date: 2017-10-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Pihlajaniemi, Janne
Description:
Diplomityön aiheena on noin 500:n peruskouluikäisen 1.–9.-luokkalaisen oppilaan koulurakennuksen suunnittelu Helsingin Jätkäsaareen. Suunnitelma on luonnos maltillisen kokoisesta rakennuksesta, joka toimii ensisijaisesti peruskouluna, ja muina aikoina kaikkien kaupunkilaisten yhteisenä oppimisen, oivalluksen ja harrastamisen monitoimitalona. Uuden opetussuunnitelman myötä peruskouluopetus on muuttunut ja opetuksen ilmiöpohjaisuus ja oppilaan lisääntynyt vapaus ja vastuu korostuvat. Tulevaisuuden koulurakennuksen tulee tarjota puitteet, missä näitä toimintoja pääsee toteuttamaan mahdollisimman monipuolisesti. Työn tavoitteena on suunnitella toimiva oivalluksen ja kokeilun oppimisympäristö, joka inspiroi jokapäiväisessä oppimisessa ja kannustaa oppilasta löytämään sisäisen motivaationsa ja opettamaan itse itseään. Toinen tavoite on istuttaa koulurakennus paikkaansa harmonisesti palvellen monimuotoista ja ympärille uutena nousevaa Jätkäsaaren urbaania kaupunkiympäristöä. Suunniteltavan koulurakennuksen koko on noin 5900 m². Rakennus on ensisijaisesti suunniteltu peruskouluksi noin 7–16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Lisäksi sen on mahdollista toimia myös kokoontumistilana, tiedekeskuksena, museona, juhlatilana, sekä kohtaus- ja harrastuspaikkana kaikille kaupunkilaisille. Yksi merkittävä kouluympäristössä tapahtunut muutos uuden opetussuunnitelman myötä on perinteisten luokkajakojen sekä oppiaineiden sekoittuminen keskenään. Tästä seuraa omien pysyvien luokkahuoneiden muuttuminen avoimiksi oppimisympäristöiksi. Oppilaiden mieltymykset ja uudet opetustavat antavat lähtökohdan uusien opetustilojen suunnitteluun. Myös opetusmetodit muuttuvat; oppiminen tapahtuu erilaisten teemojen ja ilmiöiden kautta ja rajat eri oppiaineiden välillä hämärtyvät. Diplomityössä ei oteta kantaa kysymykseen, onko alueelle tarvetta rakentaa uutta koulurakennusta. Suunnitelmalla on juuret todellisessa projektissa, mutta suunnitelma on tehty itsenäisesti. Työ koostuu koulusuunnitelmasta ja tekstiosuudesta.
see all

The subject of the diploma thesis is planning a new school environment for approximately 500 primary school students to the new Jätkäsaari area in Helsinki, Finland. The plan is a conseptual plan of a middle scale schoolbuilding, that is also a community centre for learning and recreational activities. Following the introduction of the new curriculum, both primary school education and the nature of teaching have evolved, leading to increased flexibility and responsibility for the student. A modern school building must provide a framework where these functions can be implemented as varied as possible. The main objective of this diploma thesis is to design a learning environment that caters for both functional and experimental learning, hence inspiring everyday learning in-class and encouraging students’ self-learning. The secondary objective is to plan the school building into its environment in a harmonious way, serving the diverse and evolving urban environment of Jätkäsaari. The size of the school building is approximately 5900 m². The building is primarily designed as a primary school for children aged 7 to 16, but it also serves as an interactive gathering space, a science center, a museum, a place for events, or recreational activities for every citizen. Another major development in the school environment nowadays is the mixing of traditional classroom and subject disciplines. This will result in the transformation in the transformation of permanent classrooms into open learning environments. Pupils’ preferences and new teaching methods serve as a great starting point for designing new teaching facilities. This thesis does not take into account the number of school buildings in Jätkäsaari or the question if there’s a need to build a new school building to the area.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maija Rautvuori, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.