University of Oulu

Ilmiöpohjaisen oppimisen kokemuksia lukiossa

Saved in:
Author: Toivanen, Betty-Lotta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201710062953
Language: Finnish
Published: Oulu : B.-L. Toivanen, 2017
Publish Date: 2017-10-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ulvinen, Veli-Matti
Reviewer: Ulvinen, Veli-Matti
Suorsa, Teemu
Description:
Tässä pro gradu -tutkielmassa perehdytään ilmiöpohjaisen oppimisen ohjaus- ja oppimisprosessin aikana syntyneisiin kokemuksiin maahanmuutto- ja pakolaisuus-ilmiötä käsittelevien teemaopintojen aikana lukiossa. Tavoitteena on selvittää, soveltuuko ilmiöpohjainen oppiminen lukioon ja miten ilmiöpohjaisen oppimisen teemaopintojen aiheena oleva ilmiö kokemuksellisesti jäsentyy oppijan ohjaus- ja oppimisprosessissa. Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat pohjautuvat ilmiöpohjaisen oppimisen teoriaan ja fenomenologiseen psykologiaan. Tutkimus on toteutettu Raahen lukion toiveesta löytää opinnäytetyöntekijä kuvaamaan lukion uuden opetussuunnitelman mukaisten teemaopintojen sisäänajoa. Tutkimus antaa tietoa ilmiöpohjaisesta oppimisesta ja opetuksesta kiinnostuneille. Tutkimuksen aineisto on kerätty avoimen haastattelun kautta Raahen lukion opettajilta ja opiskelijoilta. Kerätyn aineiston pohjalta on tuotettu fenomenologisen tutkimuksen analyysiprosessin avulla yleinen merkitysverkosto, joka kuvaa maahanmuutto- ja pakolaisuus-ilmiötä käsittelevien teemaopintojen aikana syntyneitä kokemuksia. Yleisen merkitysverkoston tuomaa tietoa tulkitaan ilmiöpohjaisen oppimisen teoriaan viitaten. Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että ilmiöpohjainen oppiminen soveltuu lukio-opintoihin, sillä se kehittää oppijoiden kriittistä ajattelua sekä tiedonhankintataitoja. Ilmiöpohjaisten opintojen toteutuminen edellyttää kuitenkin yhteistä työkulttuuria. Maahanmuutto- ja pakolaisuus-ilmiö jäsentyy opiskelijoiden ohjaus- ja oppimisprosessissa monimuotoisen työskentelyn ja sitä seuraavan käsitysten muutoksen kautta. Teemaopinnot auttavat opiskelijoita tutustumaan valittuun ilmiöön perinpohjaisesti useiden eri kanavien kautta. Tämä tekee ilmiöstä oppimisprosessin seurauksena todellisen ja opiskelijoille merkityksellisen. Tutkimuksen luotettavuuden takaamiseksi pyrittiin tutkimus toteuttamaan pidättäytymällä fenomenologisen psykologian tutkimusmenetelmissä ja holistisessa ihmiskäsityksessä. Tutkimustulokset antavat kuvauksen teemaopintojen toteutuksesta yhden lukion opiskelijoiden ja opettajien kokemina ja näin ollen tulokset eivät ole täysin siirrettävissä toiseen ympäristöön. Tulokset antavat kuitenkin tietoa, jota ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja opetukseen perehtyvä henkilö voi ottaa huomioon opintokokonaisuutta suunnitellessaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Betty-Lotta Toivanen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.