University of Oulu

Hirsirakenteinen pientalo kaupunkiin : tiiviin rakentamisen tyyppitalokonsepti

Saved in:
Author: Tiainen, Anna-Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 23.4 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201710072961
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-R. Tiainen, 2017
Publish Date: 2017-10-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Pihlajaniemi, Janne
Description:
Diplomityöni on suunnitelmapainotteinen työ, joka toteutettiin osana Moderni Hirsikaupunki-tutkimushanketta. Aiheeni on hirsirakenteinen pientalokonsepti, jonka tavoitteena on kehittää modernia kaupunkiympäristöön sopivaa hirsiarkkitehtuuria ja pientalorakentamista. Diplomityöni jakaantuu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä avaan lyhyesti hirsirakentamisen, puukaupunkien ja tyyppitalojen historiaa, joka vaikutti oman suunnittelutyöni taustalla. Lisäksi pohdin tulevaisuuden hirsirakentamiseen ja pientaloasumiseen liittyviä kysymyksiä, joihin pyrin suunnitelmassani vastaamaan. Työn toisessa osassa käsittelen näiden lähtökohtien pohjalta suunnittelemaani pientalokonseptia. Kolmas osa käsittää konseptin pohjalta syntyneiden pientalojen suunnitelmat. Suunnittelin neljä erikokoista kytkettävää tyyppitaloa, jotka muodostavat yhdessä vanhojen puukaupunkien inspiroimaa tiivistä ja viihtyisää asuinympäristöä. Suunnittelussa olen hakenut tyyppitaloille uudenlaista rajapintaa ratkaisun toistettavuuden ja yksilöllisyyden välille. Lisäksi tuon pientalojen suunnittelun kautta esille hirsirakentamisen mahdollisuuksia liittyen muun muassa energiatehokkuuteen ja arkkitehtuurin detaljiratkaisuihin.
see all

This diploma thesis was created as a part of research project called Moderni Hirsikaupunki. The subject of my thesis is a concept of log-framed houses that developes modern log-architecture and one-family housing suitable for an urban environment. My thesis is divided in three parts, from which the first one will introduce a brief history of Finnish log-building tradition, wooden cities and type-planned houses. Furhermore, I will consider questions and possible solutions related to log-building and one-family houses in the context of future urban development. On the second part of the thesis I will present the concept that began to grow from these starting points. The third part extends four one-family houses of different sizes I designed based on the concept. These attachable type-planned houses can create together compact and enjoyable living environment inspired by traditional wooden cities of Finland. In the design of these houses I sought for a new interface between repeatability and individuality. Moreover, throughout design of these houses I will highlight possibilities of log-building concerning for example energy effieciency and architectural details.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Riikka Tiainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.