University of Oulu

CNC-jyrsimen tärinän mittaus värinäsensorilla

Saved in:
Author: Rautava, Jori-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201710072962
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-P. Rautava, 2017
Publish Date: 2017-10-09
Physical Description: 36 p.
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä tehdään ensin kirjallisuuskatsaus LTE-tekniikan perusteisiin sekä 5G-tekniikan käyttöön ja mahdollisuuksiin IoT-sovellutuksissa. Teoriaosuudessa tarkastellaan mistä osista LTE-tekniikka koostuu ja mitkä ovat keskeisiä asioita LTE-tekniikan mahdollistamassa suuremmassa datan siirtonopeudessa verrattuna 3G tekniikkaan. 5G-tekniikkaan liittyen esitellään 5G:n perusideat ja miksi se mahdollistaa entistä suuremmat datan siirtonopeudet ja pienemmät latenssit kuin 4G-tekniikka.

Tämän työn lopussa on esitelty tekemäni IoT-sovellus, jossa CNC-jyrsimestä voidaan mitata tärinäarvoja käyttäen ADIS16227 värinäsensoria, joka on liitetty Raspberry Pi –tietokoneeseen. Lopuksi pohditaan tämän sovellutuksen rajoitteita ja käyttökohteita.

see all

Vibration measurement of CNC milling machine with vibration sensor

Abstract

In the beginning of this thesis I make a literature overview of the basics of LTE technology and the possibilities of 5G technology and IoT applications. In the theory part I review what makes LTE technology and what are the key principles that allow greater data rates compared to 3G. The very basics of 5G technology is introduced. I also review why 5G technology allows greater data rates and lower latency compared to 4G technology.

In the end of this thesis I present IoT application I have made that allows to examine vibration from CNC milling machine. For measuring the vibration ADIS16227 vibration sensor is connected with Raspberry Pi computer. Finally, I consider what can be done with this IoT application and what constraints it may have.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jori-Pekka Rautava, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.