University of Oulu

CNC-jyrsimen tärinän mittaus värinäsensorilla

Saved in:
Author: Rautava, Jori-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201710072962
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-P. Rautava, 2017
Publish Date: 2017-10-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä työssä tehdään ensin kirjallisuuskatsaus LTE-tekniikan perusteisiin sekä 5G-tekniikan käyttöön ja mahdollisuuksiin IoT-sovellutuksissa. Teoriaosuudessa tarkastellaan mistä osista LTE-tekniikka koostuu ja mitkä ovat keskeisiä asioita LTE-tekniikan mahdollistamassa suuremmassa datan siirtonopeudessa verrattuna 3G tekniikkaan. 5G-tekniikkaan liittyen esitellään 5G:n perusideat ja miksi se mahdollistaa entistä suuremmat datan siirtonopeudet ja pienemmät latenssit kuin 4G-tekniikka. Tämän työn lopussa on esitelty tekemäni IoT-sovellus, jossa CNC-jyrsimestä voidaan mitata tärinäarvoja käyttäen ADIS16227 värinäsensoria, joka on liitetty Raspberry Pi -tietokoneeseen. Lopuksi pohditaan tämän sovellutuksen rajoitteita ja käyttökohteita.
see all

In the beginning of this thesis I make a literature overview of the basics of LTE technology and the possibilities of 5G technology and IoT applications. In the theory part I review what makes LTE technology and what are the key principles that allow greater data rates compared to 3G. The very basics of 5G technology is introduced. I also review why 5G technology allows greater data rates and lower latency compared to 4G technology. In the end of this thesis I present IoT application I have made that allows to examine vibration from CNC milling machine. For measuring the vibration ADIS16227 vibration sensor is connected with Raspberry Pi computer. Finally, I consider what can be done with this IoT application and what constraints it may have.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jori-Pekka Rautava, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.