University of Oulu

Qt benchmark suite for embedded devices

Saved in:
Author: Hormi, Kari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.7 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201710112978
Language: English
Published: Oulu : K. Hormi, 2017
Publish Date: 2017-10-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Silven, Olli
Reviewer: Silven, Olli
Bordallo Lopez, Miguel
Description:
Embedded computing systems appear everywhere nowadays. Because their power has been increasing constantly, the demand to make these systems more intelligent and interactive has been also increasing. A part of improving system intelligence and interactivity is to create user interfaces which are responsive even in most complex environments. This, when coupled with a need to minimize hardware costs, creates a challenge of finding a good balance between resource usage of rich content user interfaces and minimizing hardware requirements. Benchmarking has traditionally provided good answers to these kind of questions. However, most modern day benchmarks measuring graphical power of computing systems are mainly targeted for desktop or mobile platforms and do not offer alternatives for pure embedded systems. In this thesis, a benchmark suite for embedded systems using Qt, a crossplatform application framework, is created and evaluated. This suite is mostly targeted for users interested in finding out the graphical performance of their embedded hardware. The evaluation revealed strengths and weaknesses of devices measured. It also revealed strengths and weaknesses of the benchmark suite itself.
see all

Sulautettuja järjestelmiä on nykyään joka paikassa. Niiden tehot ovat kasvaneet jatkuvasti, mikä on johtanut järjestelmien älykkyyden ja interaktiivisuuden kysynnän kasvamiseen. Yksi osa järjestelmien älykkyyden ja interaktiivisuuden parantamisessa on luoda käyttöliittymiä, jotka ovat mukautuvia jopa kaikkein monimutkaisimmissakin ympäristöissä. Kun tämä yhdistetään tavoitteeseen pienentää laitteiston kustannuksia, on haastavaa löytää hyvä tasapaino sisältörikkaiden käyttöliittymien ja mahdollisimman kustannustehokkaiden laitevaatimusten väliltä. Näihin kysymyksiin suorituskykytestit ovat perinteisesti olleet hyviä antamaan vastauksia. Monet nykypäivän grafiikkasuorituskykyä mittaavat suorituskykytestit tähtäävät yleensä joko työpöytä- tai mobiilialustoille, eivätkä tarjoa vaihtoehtoja puhtaiden sulautettujen järjestelmien suorituskyvyn arviointiin. Tässä työssä luodaan ja arvioidaan suorituskykytestipaketti sulautetuille järjestelmille käyttäen Qt:ta, alustariippumatonta ohjelmistokehitysrunkoa. Tämä paketti on tarkoitettu lähinnä käyttäjille, jotka ovat kiinnostuneita tietämään oman sulautetun laitteen graafisen suorituskyvyn. Arviointi paljasti arvioitujen laitteiden vahvuuksia ja heikkouksia. Myös suorituskykytestipaketin vahvuudet ja heikkoudet nousivat arvioinnissa esille.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kari Hormi, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.