University of Oulu

Kohtuullistaminen työelämän ilmiönä

Saved in:
Author: Mäkäräinen, Kalle1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711083065
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Mäkäräinen, 2017
Publish Date: 2017-11-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Simonen, Jaakko
Reviewer: Puhakka, Mikko
Simonen, Jaakko
Description:
Työssä perehdytään kohtuullistamiseen työelämän ilmiönä. Työssä tuodaan esiin työn ja vapaa-ajan luonteen muuttuminen historiallisesti sekä sen suhde yksilön hyvinvointiin. Samalla perehdytään onnellisuuden ja talouskasvun korrelaatioon, jonka kritiikin taustalla vaikuttaa erilaisia aatesuuntia tai liikkeitä. Tutkielmassa tuodaan esiin yksilötason kohtuullistajille tehtyjä tutkimushaastatteluja. Tämän lisäksi työajan muuttamisen vaikutuksia tuodaan esiin yritys- ja valtiotasolla. Hyödyksi on käytetty World Value Surveyn tekemiä arvokyselyitä eri vuosikymmenten ajalta. Keskeisiä kysymyksiä työssä ovat miten työn luonne ja suhtautuminen työhön on muuttunut, niin yksilö- kuin yhteiskuntatasolla. Toisin sanoen onko kohtuullistaminen nykypäivän ilmiö, vai onko sillä historiallista taustaa. Tämän ohessa tärkeänä kysymyksenä on työn kohtuullistamisen realistisuus ja mitä taloudellisia seurauksia työn kohtuullistamisesta voi seurata. Kohtuullistamisen moraali on yksi kysymyksen aihe. Työ on tehty kirjallisuuskatsauksena, johtuen aiheen aiemmasta erittäin vähäisestä taloustieteellisestä tutkimuksesta. Tämä johti siihen, että työn tuloksia on vaikea tulkita objektiivisesti. Monille kohtuullistamisesta seuraaville asioille ei ole luotu taloustieteellisiä mittareita tai niitä ei yleisesti ole tutkittu pitkällä aikavälillä. Kohtuullistamiseen aatteena liittyvä arvolataus luo myös haastavaksi tulkita tuloksia ja niiden yleistettävyyttä. Aiheesta löytyi kuitenkin paljon tietoa muista tieteenaloista, kuten muun muassa psykologiasta ja sosiologiasta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kalle Mäkäräinen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.