University of Oulu

Tupakoitsijan brändiuskollisuuteen ja savukebrändin valintaan vaikuttavat tekijät

Saved in:
Author: Heikkinen, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711083067
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Heikkinen, 2017
Publish Date: 2017-11-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juga, Jari
Reviewer: Juga, Jari
Juntunen, Jouni
Description:
Tämä tutkimus on jatkoa aiemmalle tutkimukselle Kuluttajan savukebrändiuskollisuuteen ja savukebrändin valintaan vaikuttavat tekijät (Heikkinen, 2014), jonka tarkoituksena on selvittää tarkemmin tekijöitä, jotka vaikuttavat tupakoitsijoiden brändin valintaan ja brändiuskollisuuteen. Tämä tutkimus pyrkii tarkentamaan havaintoja siitä, miten eri tekijät vaikuttavat savukebrändiuskollisuuden muodostumiseen ja mitkä tekijät vaikuttavat tupakoitsijoiden ostokäyttäytymiseen ja tupakoinnin lopettamiseen. Aihetta tutkittiin ottamalla huomioon sekä yksilölliset että ulkopuoliset tekijät. Yksilöllisiä tekijöitä ovat psykologiset tekijät, kuten mielikuvat ja tunnistettavuus, oman elämäntilanneen muutokset ja aikaisemmat tupakointikokemukset. Suomalaiset tupakoitsijat olivat erittäin brändiuskollisia, vaikka suurimmalla osalla ostotiheys olikin alle 4 krt/vko. Tämä selittyy sillä, että päivittäin poltettujen savukkeiden määrä suhteutettuna savukeaskin kokoon vaatii ainoastaan kaksi ostokertaa viikossa. Miehillä oli voimakkaampi psykologinen suhde tupakointiin naisiin verrattuna. He pitivät muun muassa kalliimpaa hintaa paremman laadun merkkinä, olivat uskollisempia ensimmäistä savukemerkkiään kohtaan sekä jatkoivat tupakointia naisia useammin lapsen saamisen, hinnankorotuksen ja lailla kieltämisen jälleen. Miesten uskollisuuden ja ostokäyttäytymisen voidaan olettaa olevan enemmän tunneperäistä, kun naiset toimivat enemmän rationaalisesti. Taloudellisella tilanteella oli selkeä vaikutus ostokäyttäytymiseen. Mitä matalammat tulot vastaajalla oli, sitä voimakkaammin hän reagoi markkinoiden muutoksiin. Kevytsavukkeet ovat edelleen markkinajohtajia, kuten aiemmat tutkimuksetkin osoittivat. Selkeä ero oli aikaisempien (etenkin varhaisiän) kokemusten merkitys uskollisuuden muodostumiselle. Aiemman olettamuksen mukaan 67% nuorista valitsee jatkossa saman savukebrändin kuin ensimmäisellä kerralla, tämä tutkimus antoi tulokseksi 27,7%. Tämä osoittaa sen, että suomalaiset nuoret tupakoitsijat tykkäävät kokeilla alkuvaiheessa eri vaihtoehtoja oman suosikkinsa löytämiseksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Heikkinen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.