University of Oulu

Detection and recognition of daily activities by utilizing novel technologies

Saved in:
Author: Uitto, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711093088
Language: English
Published: Oulu : T. Uitto, 2017
Publish Date: 2017-11-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jämsä, Timo
Tuuttila, Pekka
Reviewer: Jämsä, Timo
Description:
This thesis studies novel outdoor and indoor positioning technologies enhanced with wearable or body worn motion sensors to recognize daily activities. In gerontology and geriatric medicine, it is fundamentally important to be able to detect changes in physical, psychosocial, and cognitive outcomes over time. In this thesis, intelligent systems for assessing aging changes were discussed. By utilizing novel technologies and methods, efficiency of home care services can be improved. The studied concept enables early detection of changes in functional ability and daily performance. As a research methods both interviews and literature studies were used. The technology study was conducted as a literature study, whereas the concept creation and selection of suitable technologies were based on interviews with experts belonging to 5GTN alliance. As a result, technologies for outdoor and indoor tracking were selected, and sensors for real time tracking of the daily activities and routines were proposed. Pilot project of indoor tracking of elderly people is starting in autumn 2017. Results of that are not covered in this thesis but those are covered in forthcoming theses.
see all

Opinnäytetyössä tutkittiin ulko- ja sisäpaikannusteknologioita, sekä yhdessä niiden kanssa käytettäviä kannettavia ja/tai puettavia liikesensoreita, joilla voidaan havaita ja tunnistaa päivittäisiä aktiviteettejä. Ikääntyvien ihmisten hoidossa on erinomaisen tärkeää pystyä havaitsemaan muutoksia fyysisessä, psykososiaalisessa sekä kognitiivisessa toimintakyvyssä. Tässä työssä käsiteltiin älykkäitä järjestelmiä ikääntymisestä aiheutuneiden muutosten arvioimiseksi. Uusia teknologioita ja menetelmiä hyödyntämällä voidaan parantaa kotihoitopalvelujen tehokkuutta. Työssä tutkittu konsepti mahdollistaa toimintakyvyn muutosten, sekä päivittäisen suorituskyvyn muutosten varhaisen tunnistamisen. Tutkimusmenetelminä käytettiin sekä haastatteluja että kirjallisuustutkimuksia. Teknologiatutkimus suoritettiin kirjallisuustutkimuksena eri lähteistä, kun taas konseptointi ja teknologioiden valinta suoritettiin haastattelemalla 5GTN allianssiin kuuluvia moniammatillisia asiantuntijoita. Tutkimuksen tuloksena valittiin käytettävät teknologiat ulko- ja sisäpaikannusmenetelmiin, sekä valittiin sensorityypit päivittäisten toimintojen ja rutiinien reaaliaikaiseen seurantaan. Syksyllä 2017 on käynnistymässä pilottiprojekti, jossa sisätila-antureiden avulla seurataan ikäihmisten toimintaa omassa kodissaan. Tuloksia tuosta projektista ei käsitellä tässä opinnäytetyössä, vaan ne käsitellään tulevissa opinnäytteissä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Uitto, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.