University of Oulu

Hallinnolliset verkkopalvelut nuorten näkökulmasta : ”Varmaan googlaisin ekka”

Saved in:
Author: Marttila, Sami1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711093090
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Marttila, 2017
Publish Date: 2017-11-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Molin-Juustila, Tonja
Reviewer: Molin-Juustila, Tonja
Ventä-Olkkonen, Leena
Description:
Tämän tutkielman aiheena on tutkia, mitä tulisi ottaa huomioon nuorelle suunnatun hallinnollisen verkkopalvelun toteuttamisessa. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksen tiedonkeruu pohjautuu viiteen teemahaastatteluun, joiden kohderyhmänä on 15–25-vuotiaita nuoria eri koulutusasteista. Tapauksena käytetään Verohallinnon nuorten vero-opetussivusto Verokampusta. Tämän työn tärkeimpänä motivaationa on nykyisin hyvällä tasolla olevan veromyönteisyyden säilyminen sukupolvelta toiselle. Tutkielman konkreettisena lähtökohtana toimii Verokampus, jonka elämäntilanneajattelua soveltavan toteutustavan onnistumista ja soveltuvuutta nuorille haluttiin tutkia nostaen nuorten kokemukset ja näkemykset Verokampuksen kehitystyön keskiöön. Tutkielman avulla pyritään lisäämään käytännön ymmärrystä nuorten kansalaisten toiminnasta ja tarpeista hallinnollisten verkkopalveluiden käyttäjinä. Tutkimustulosten perusteella nuoret kokevat hallinnolliset verkkopalvelut etäiseksi omasta elämästään. Nuoret valitsevat asiointikanavan hallinnollisen toimijan kanssa osin aiempien kokemustensa ja asiointitarpeen luonteen perusteella. Nuorten elämäntilanne ja kokemukset vaikuttavat kokonaisymmärrykseen hallinnollisista palveluista. Kohdatessaan ongelman hallinnollisissa verkkopalveluissa, nuoret hakevat tukea läheisistään. Löydösten perusteella nuorten tiedonhakutavat vaihtelevat, mutta tiedon samaistumisessa näyttää auttavan tiedon sitominen elämäntilanteisiin. Eri tilanteessa oleville, eri tasoisille käyttäjäryhmille räätälöidyt hallinnolliset verkkopalvelut auttavat hallinnollisten verkkopalveluiden käytössä. Räätälöidyissä hallinnollisissa verkkopalveluissa tulee kiinnittää huomiota tiedon esittämistapaan, sekä sisällön samaistuttavuuteen, esimerkiksi sitomalla tieto erilaisiin elämäntilanteisiin. Nuorten asenteisiin tulisi myös pyrkiä vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska se näkyy nuoren suhtautumisessa hallinnollisiin verkkopalveluihin ja tämä heijastuu myös hänen lähipiiriinsä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sami Marttila, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.