University of Oulu

Turpeen energiakäytön kasvihuonevaikutus elinkaarinäkökulmasta

Saved in:
Author: Rantapirkola, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Mining School, Degree Programme in Geosciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711223132
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Rantapirkola, 2017
Publish Date: 2017-11-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Suomen maapinta-alasta noin yksi kolmasosa on suomaata. Geologisten soiden yhteispinta-ala on 5,1 miljoonaa hehtaaria ja turpeen tuotantoon soveltuvaa teknisesti käyttökelpoista suopinta-alaa on 1,2 miljoonaa hehtaaria. Teknisesti käyttökelpoisten soiden turvevarojen energiasisältö on 1100 Mtoe eli 1100 miljoonaa öljytonnia vastaava energiamäärä, mikä on noin 36 kertainen Suomen vuotuiseen primäärienergian kulutukseen verrattuna. Suuresta energiavarannosta johtuen turpeella on merkittävä osuus Suomen energiahuollossa. Suomessa tuotetusta sähköstä 4–5 % tuotetaan turve-energialla ja lämmöstä 15 %. Turve luokitellaan hitaasti uudistuvaksi fossiiliseksi polttoaineeksi ja sen energiakäyttö tuottaa kasvihuonekaasupäästöjä ja siten vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen samoin kuin muutkin fossiiliset polttoaineet. Turve-energian tuotantoketju on ajallisesti pitkä. Sen takia ilmastovaikutusten tarkastelu on suoritettava kaikki tuotantoketjun vaiheet kattavasti. Tässä työssä on kirjallisuuslähteiden avulla kartoitettu eri turvetuotantoketjujen ilmastovaikutusta elinkaarinäkökulmasta säteilypakotetta apuna käyttäen. Turve-energian tuotannon ilmastovaikutusta verrataan kivihiilellä tuotetun energian ilmastovaikutukseen. Tuloksena todetaan, että suopeltolähtöinen turvetuotantoketju aiheuttaa pienimmän ilmastorasituksen elinkaariajanjaksolla. Metsäojitettu suo lähtökohtana tuottaa lähes samansuuruisen ilmastokuormituksen kuin kivihiilellä tapahtuva energian tuotanto. Kuitenkin voidaan sanoa, että kaikki turvetuotantoketjut ovat ilmaston muuttumisen kannalta edullisempia kuin kivihiilipohjainen energian tuotanto.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Rantapirkola, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.