University of Oulu

Synnytystapa toisessa raskaudessa ensisynnytyksen ollessa keisarinleikkaus

Saved in:
Author: Alaraudanjoki, Emmariikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711223133
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Alaraudanjoki, 2017
Publish Date: 2017-11-22
Thesis type: Other thesis
Tutor: Laatio, Liisa
Reviewer: Ijäs, Hilkka
Laatio, Liisa
Description:
Keisarileikkausten osuus kaikista synnytyksistä kasvaa maailmalla. Vaikka keisarileikkaus on yleisesti ottaen turvallinen toimenpide, liittyy siihen useita riskejä sekä synnyttäjän että syntyvän lapsen terveyttä ja turvallisuutta ajatellen alatiesynnytykseen verrattuna. Keisarileikkausten lukumäärää kasvattaa entisestään toistuvat sektiot. Keisarileikkausten kokonaismäärän vähentämiseksi on erityisen tärkeää pyrkiä ennaltaehkäisemään toistuvaan keisarileikkaukseen joutuminen. Tämä tutkimuksen tarkoitus on löytää ensimmäisen raskauden kulkuun vaikuttavia tekijöitä, jotka ennustaisivat alatiesynnytyksen onnistumista tai toistuvaan sektioon joutumista seuraavassa raskaudessa. Kyseessä on retrospektiivinen kohorttitutkimus, johon valikoitiin kaikki Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuonna 2009 ensimmäisen lapsensa sektiolla synnyttäneet naiset sekä ensimmäiset että 3/2015 mennessä syntyneet seuraavat lapset. Tutkimuksen tehtävä on myös verrata aineistoa vuonna 2005 sektiolla ensimmäisen lapsensa synnyttäneiden vastaavaan tutkimukseen. Vuonna 2005 sektiolla esikoisensa synnyttäneillä todettiin korkea sektioriski seuraavassa raskaudessa, ja tämän tutkielman tarkoitus on myös arvioida, oliko kyseessä poikkeava vuosi vai onko kyseessä pitkäaikaisempi ilmiö. Sekä äidin että syntyneiden lasten tiedot kerättiin potilastietojärjestelmistä (ESKO ja IPANA). Tutkimusaineisto analysoitiin käyttäen SPSS tilastointiohjelmaa. Tutkimusaineiston potilaista toisen lapsensa synnytti alateitse 50,5 % (n=104) ja sektiolla 49,5 %. Tutkimuksessa toistuvaa sektiota ennustava tekijä ensimmäisessä raskaudessa oli tyypin 1 diabetes (TDM1) sekä hepatoosi. Uusia sektioriskiä nostavia tekijöitä ei löytynyt. Tutkimuksen heikkouksiin kuuluu pieni aineistokoko (n=206). Tutkimuksen tulos korostaa ensimmäisen raskauden kohdalla sektiopäätöksen merkitsevyyttä perusteellisen pohdinnan merkitystä ensimmäisen synnytyksen synnytystapaa suunniteltaessa, sillä ensimmäisen synnytyksen tapahduttua sektiolla on toistuvan sektion riski merkittävästi kohonnut eikä toistuvalta sektiolta suojaavia tekijöitä voitu osoittaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Emmariikka Alaraudanjoki, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.