University of Oulu

Purentaelimistön ongelmat lapsilla ja nuorilla

Saved in:
Author: Vuonos, Emma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711243159
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Vuonos, 2017
Publish Date: 2017-11-24
Thesis type: Other thesis
Tutor: Anttonen, Vuokko
Harila, Virpi
Reviewer: Anttonen, Vuokko
Harila, Virpi
Description:
Tämän tutkielman tavoitteena oli kirjallisuuskautsauksen muodossa selvittää purentaelimen toimintahäiriön eli TMD:n ilmenemistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä lapsilla ja nuorilla. Materiaalina käytettiin tieteellisiä tutkimusartikkeleita. Julkaisuja haettiin Ovid Medline- ja PubMed-tietokannoista käyttämällä hakutermejä “TMD”, “Temporomandibular joint disrord*”, “Temporomandibular joint dysfunct*”, “child*” ja “adolesc. 2023 artikkelista tähän tutkielmaan valittiin 55 julkaisua. Valintakriteereitä olivat kirjoituskieli (englanti), tutkittavien ikä (0–18 vuotta) sekä sisältö, jonka tuli vastata tutkielman aihetta. Kirjallisuuden perusteella TMD:n esiintyvyys lapsilla ja nuorilla vaihtelee. Joihinkin sairauksiin, kuten reumatauteihin, liittyy TMD:n suurentunut esiintyvyys. Etiologisia tekijöitä on monia, yleisimpiä näyttävät ovan parafunktiot, bruksismi, emotionaalinen stressi sekä joidenkin tutkimusten mukaan myös eräät purentavirheet. Purentavirheistä eniten suurin korrelaatio näyttää olevan sivualueen ristipurennalla, etualueen avopurennalla, huomattavan suurella vertikaalisella ylipurennalla ja AIII-purennalla. Ei ole selvää, onko oikomishoidolla vaikutusta purentavaivoihin. Useissa julkaisuissa emotionaaliset tekijät, kuten stressi ja masennus, nousivat merkittäväksi TMD-riskiä suurentaviksi tekijöiksi. TMD:lle tyypillisiä oireita ja löydöksiä tutkimusten perusteella ovat päänsärky, suun avausrajoitus, leukojen jäykkyys ja naksuminen sekä leukanivelen ja puremalihasten palpaatioarkuus. Kliinisesti voidaan havaita palpaatioarkuutta puremalihaksissa, nivelääniä ja deviaatiota suun avausliikkeessä. Pikkulapsilla oireita on vähemmän, iän ja murrosiän etenemisen myötä oireet lisääntyvät. Tytöillä esiintyvyys on monien tutkimusten mukaan poikia suurempaa. Tutkimuksissa TMD-potilailla on havaittu usein myös päänsärkyä ja kipuja niska-hartia-alueella ja selässä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Emma Vuonos, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.