University of Oulu

Sakraalineuromodulaatiohoidon tulokset OYS:ssa ummetuksen ja ulosteenkarkailun hoidossa vuosina 2008–2015

Saved in:
Author: Kairaluoma, Valtteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711243163
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Kairaluoma, 2017
Publish Date: 2017-11-24
Thesis type: Other thesis
Tutor: Mäkelä, Jyrki
Rautio, Tero
Reviewer: Mäkelä, Jyrki
Rautio, Tero
Description:
Tämän retrospektiivisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Oulun yliopistollisessa sairaalassa ummetus- tai ulosteenkarkailupotilaiden sakraalineuromodulaatiohoitojen tulokset vuosilta 2008–2015. Tutkimusaineisto koostui yhteensä 60 potilaasta, joista 51 (85 %) oli naisia ja 9 (15 %) miehiä. Potilaiden tiedot koostettiin paperisista tutkimuslomakkeista, sekä ESKO-potilastietojärjestelmästä. Tiedot syötettiin Excel-taulukkoon, joka myöhemmin muutettiin SPSS-järjestelmään analyysejä varten. Sakraalineuromodulaatiohoitoon päädyttiin kaikkien konservatiivisten hoitojen osoittauduttua tuloksettomiksi. Ummetuksesta kärsiviä potilaita oli yhteensä 15 (25 %) ja ulosteenkarkailusta 45 (75 %). Yleisimmät etiologiset syyt sairauksiin olivat neurogeeniset (30 %), iatrogeeniset (23,3 %) — ja synnytysvauriosta (13,3 %) johtuvat syyt. Potilaista 43 (71,7 %) sai pysyvän neuromodulaattorin testausvaiheen jälkeen. Testausvaiheessa 25 % ja pysyvän patterin aikana 26 % potilaista sai komplikaation hoidosta, joita olivat esimerkiksi infektio, tehon menetys ja elektrodijohdon liikkuminen. Revisio jouduttiin tekemään yhteensä 6 (14 %) potilaalle. Pysyvä laite jouduttiin poistamaan yhteensä 4 potilaalta, joista yhdelle on laitettu uusi laite. Kaikista potilaista 50 % sai hyvän tuloksen hoidosta. Ulosteenkarkailupotilaat hyötyivät hyvin sakraalineuromodulaatiosta, 27 (79 %) sai hyvän tuloksen ja oirekuva helpotti. Potilaiden seuranta-aika oli keskimäärin 8 kuukautta. Ummetuksen hoidossa tulokset olivat heikommat, 3 (33 %) hitaan läpikulkuajan ummetuksesta kärsivää potilasta sai hyvän tuloksen hoidosta, ulostamisvaikeudesta kärsineistä kolmesta potilaasta kukaan ei hyötynyt hoidosta. Ulosteenkarkailusta kärsineiden potilaiden karkailumäärät vähenivät lähtötilanteen keskimääräisestä 7,1 karkailukerrasta/2vk seurantavaiheen 2,9 karkailukertaan/2vko, p=0,039. Saman potilasryhmän ulosteenpidättämiskyky parani huomattavasti, Cleveland Clinic Incontinence Score laski lähtötilanteen 15,9:sta seurantajakson 6,2:een, p<0,001 Hitaan läpikulkuajan ummetuksesta kärsineiden potilaiden ulostefrekvenssi nousi lähtötilanteen 4,9 ulostuskerrasta/2vk seurantavaiheen 13,3 kertaan/2vk, p-arvoa ei pystytty määrittämään potilasmäärän vähyydestä johtuen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Valtteri Kairaluoma, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.