University of Oulu

Tornion kaupunkikuvan kehittäminen : esimerkkinä Miukin alue

Saved in:
Author: Saukkonen, Miisa1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 64 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711253176
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Saukkonen, 2017
Publish Date: 2017-11-25
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soudunsaari, Leena
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Hirvonen-Kantola, Sari
Soudunsaari, Leena
Description:
Sain aiheen diplomityölleni työskennellessäni vuonna 2016 Tornion kaupungin kaavoituksessa. Työsuhteeni loppuvaiheessa tein luonnossuunnitelmia Miukin alueesta, ja syntyi ajatus, että työtä voisi laajentaa diplomityöksi. Työn pääasiallisena tavoitteena on ollut Tornion kaupunkikuvan kehittäminen keskittyen sen arkkitehtuurin tyyliin. Työ lähti rakentumaan analyysin ja kaupunkikuvallisen tutkielman kautta Tornion identiteetin pohtimiseen ja sitä kautta Miukin alueen muodostamiseen esimerkkialueena: miten siitä saataisiin luotua omaleimainen, yhtenäinen ja elämyksellinen asuinalue. Tarkoituksenani on ollut tunnistaa kaupunkikuvan ongelmakohdat sekä mahdollisuudet. Pyrin löytämään paikkaa kuvaavia ominaispiirteitä, jotka muodostavat pohjan kaupunkikuvan kehittämiselle tulevaisuudessa. Omien havaintojeni ja analyysin ohella olen käyttänyt aineistona työssäni myös kirjallisuutta sekä internetistä löytyneitä julkaisuja, artikkeleita ja sivustoja. Lopputuloksena on Tornion kaupunkikuvallisen analyysin ohella kehitysideoita uudisrakentamiseen ja tulevaisuuden kaupunkikuvan luomiseen. Lisäksi työ käsittää esimerkkisuunnitelman Miukin asuinalueesta, jonka suunnittelussa on hyödynnetty analyysin tuloksia. Toivon diplomityöni auttavan tulevaisuuden Tornion kehitystä ja suunnittelua.
see all

I got the subject for my thesis last year when I was working in the city planning office of Tornio city. At the end of my employment I did preliminary sketches about Miukki area, so that is where the idea of my thesis came from. Miukki is one the best areas in Tornio, even though its potential for housing has not been fully utilised. It is located by the river near the city centre. There is no passing by traffic in the area, but it is still easily reachable. The waterfronts of Tornio will be improved in few years, and because of Miukki’s location, it is the area which will be developed soon after the most important areas in the city centre are done. After sketching the area of Miukki, idea of researching Tornio’s cityscape came across. What kind of style should new construction be so that it would adapt with the existing urban structure? What kind of architecture style it should have to fit Tornio’s image? After different kinds of questions my thesis really progressed. I started to think about the subject from different point of views. How can Miukki be the best possible residental area there is in Tornio? That is the main question of my thesis.
see all

Subjects:
Copyright information: © Miisa Saukkonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.