University of Oulu

Kunnonvalvonnan värähtelymittaukset

Saved in:
Author: Vuokila, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711253179
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Vuokila, 2017
Publish Date: 2017-11-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatin työn tavoitteena on kertoa lukijalle kunnonvalvonnan värähtelymittauksista. Työssä tutustutaan värähtelyn perusteisiin, värähtelymittauksissa käytettäviin menetelmiin sekä laitteisiin. Työssä käydään myös läpi yleisimmät vikatyypit ja kuinka ne voidaan tunnistaa. Työn lähteinä on käytetty pääasiassa alan kirjallisuutta ja standardeja. Tuloksista selviää, että värähtelymittauksilla voidaan havaita vikoja laitteista jo ennen kuin ne hajoavat.
see all

This thesis aims to tell its reader about vibration measurements of condition monitoring. Basics of vibrations, vibration measurement methods and used instruments are also being included. References used are mainly handbooks of condition monitoring and standards. Results reveal that faults in machines can be detected by vibration measurements before they fail.
see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Vuokila, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.