University of Oulu

Triklosaania sisältävien ommelaineiden vaikutus leikkaushaavainfektioiden ehkäisyssä

Saved in:
Author: Hinkkainen, Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711253180
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hinkkainen, 2017
Publish Date: 2017-11-25
Thesis type: Other thesis
Tutor: Renko, Marjo
Reviewer: Renko, Marjo
Paalanne, Niko
Description:
Leikkaushaavainfektiot ovat merkittävä ongelma kirurgiassa. Triklosaanikyllästetyt ompeleet saattavat vähentää leikkaushaavainfektioiden esiintyvyyttä, mutta näyttö niiden tehokkuudesta erityisesti lapsilla on puutteellista. Leikkaustyypistä ja haavainfektion luokitteluista riippuen leikkaushaavainfektoiden esiintyvyys sekä aikuisilla että lapsilla on 2–20 % länsimaissa. Toteutimme satunnaistetun, kontrolloidun ja kaksoissokkoutetun tutkimuksen alle 18vuotiaiden lasten joukossa. Tutkimukseen osallistuivat alle 18-vuotiaat lastenkirurgian ja -ortopedian osastolla olevat lapset, joille oli tulossa elektiivinen tai päiväaikainen päivystysleikkaus ja joille suunniteltiin käytettävän sulavia ompeleita. Tutkimuspotilaat satunnaistettiin kahteen ryhmään. Toisessa ryhmässä leikkaushaavat suljettiin triklosaania sisältävillä sulavilla ompeleilla ja toisessa ryhmässä tavanomaisilla sulavilla ompeleilla. Tutkimuksessa käytettiin polyglactin 910-, poliglecaprone 25- ja polydioxanone-ommelaineita, jotka ovat biologisesti hajoavia. Tutkimuksen ensisijaisena päättötapahtumana oli CDC:n määritelmien mukainen pinnallisen tai syvän leikkaushaavainfektion esiintyminen. Otoskoko oli 1633 lasta, jotka satunnaistettiin joko triklosaaniryhmään (n=814) tai kontrolliryhmään (n=819). Modifioidun hoitoaieanalyysin perusteella mikä tahansa leikkaushaavainfektio ilmaantui 20:lle 778:sta (3 %) potilaasta triklosaaniryhmässä ja 42:lle 779:stä (5 %) potilaasta kontrolliryhmässä. Protokollan mukaisessa analyysissä mikä tahansa leikkaushaavainfektio ilmaantui 18:lle 636:sta (3 %) potilaasta triklosaaniryhmässä ja 39:lle 651:stä (6 %) potilaasta kontrolliryhmässä. Triklosaaniryhmän potilailla oli kontrolliryhmään verrattuna vähemmän tarvetta haavan revisioleikkauksille, vähemmän lääkärikäyntejä ja sairaalahoitoja sekä vähemmän antibioottikuurien tarvetta leikkaushaavainfektion hoitamiseksi. Satunnaistetun ja kontrolloidun tutkimuksemme perusteella triklosaania sisältävät ompeleet vähentävät tehokkaasti leikkaushaavainfektioita, ja teho vaikuttaisi olevan parhaimmillaan syvissä leikkaushaavainfektioissa
see all

Subjects:
Copyright information: © Matti Hinkkainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.