University of Oulu

Ohjelmoinnin opetus peruskoulun 5.–6. luokilla ja ohjelmoinnillisen ajattelun vaikutukset yli oppiainerajojen

Saved in:
Author: Torssonen, Taru1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711283183
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Torssonen, 2017
Publish Date: 2017-12-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Syksyllä 2016 astui voimaan uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, jonka myötä ohjelmoinnin opetus kirjattiin osaksi suomalaista peruskoulun matematiikan opetusta. Vaikka sisällöt ovat opetussuunnitelmassa matematiikan alla, on niitä tarkoitus integroida myös muihin oppiaineisiin, kuten liikuntaan ja käsitöihin. Tutkimuksen tavoitteena oli tutustua ohjelmoinnin opetukseen ja ohjelmoinnillisen ajattelun merkitykseen osana oppilaan monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknistä osaamista aiempaa tutkimuskirjallisuutta hyödyntäen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ohjelmoinnin opetukseen liitetään algoritmisen ajattelun, eli ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen. Ohjelmoinnillisen ajattelun harjoittelulla on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia oppilaan ajattelutaitoihin. Sen avulla voidaan harjoittaa ongelmanratkaisutaitoja, joissa ongelma pilkotaan osiin ja pystytään siten ratkaisemaan jopa omaa taitotasoa vaikeampia tehtäviä. Kun tekniikka on opittu hyvin, sitä on osattu soveltaa myös muiden oppiaineiden sisältöihin. Ohjelmoinnin opettamiseen on suunniteltu useita erilaisia sovelluksia ja ympäristöjä, joiden käytössä on hyvä huomioida ikätasot ja se ettei niitä käytetä vain itseisarvona, vaan niille on olemassa oppitunnin kannalta jokin pedagoginen merkitys.

see all

Subjects:
Copyright information: © Taru Torssonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.