University of Oulu

Työturvallisuuden parantaminen rikastamon kunnossapidossa

Saved in:
Author: Kaisanlahti, Santeri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711303214
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kaisanlahti, 2017
Publish Date: 2017-11-30
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Laurila, Jouni
Reviewer: Liedes, Toni
Laurila, Jouni
Description:
Diplomityön tavoitteena on parantaa työturvallisuutta Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksen rikastamon kunnossapidossa. Työn tilaus tuli kaivoksen työturvallisuusosastolta. Syynä työn tilaamiseen oli rikastamon kunnossapidossa aikaisemmin sattuneet tapaturmat ja rikastamon alueella sijaitsevat haastavat työkohteet. Työturvallisuus on keskeisessä roolissa Agnico Eagle Mines Ltd:n kaivoksilla. Työturvallisuuden suunnittelu lähtee nolla tapaturmaa -ajattelusta, jonka tukena Agnico Eagle käyttää työkortti- ja valvontamallijärjestelmää. Työn teoriaosassa perehdytään kaivoksen rikastusprosessiin, kunnossapidon toimintaan, vallitsevaan työturvallisuuslainsäädäntöön, tapaturmien sekä työperäisten sairauksien syntyyn, riskien hallintaan ja riskien hallinnan työkaluihin. Työssä selvitään millaisia tapaturmia rikastamon alueella esiintyy, kuinka paljon niitä esiintyy ja mitkä ovat rikastamon kunnossapidon riskialtteimmat työkohteet. Kittilän kaivoksen nykyistä työturvallisuuden tasoa verrataan olemassa olevia mittareita käyttäen muihin Agnico Eagle Mines Ltd kaivoksiin. Tiedon saatavuuden mukaan vertailua tehdään myös muihin Suomessa sijaitseviin vastaaviin kaivoksiin. Työturvallisuuden kehittämiseksi pyritään käyttämään uusimpia tutkimustuloksia työhyvinvoinnin ja turvallisuuden alalta. Kunnossapidon riskialttiimmille kohteille tehdään riskiarviot, joiden pohjalta työohjeita ja työtapoja pyritään kehittämään. Muina keinoina työturvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi käytetään perinteistä henkilöstön haastattelua sekä turvallisuuskierroksia. Tehdyt toimenpiteet ja ehdotukset työturvallisuuden parantamiseksi eritellään työn lopussa. Toimenpiteiden vaikuttavuutta, hyötyjä ja kustannuksia pyritään arviomaan. Arvioinnissa otetaan turvallisuustason parantumisen lisäksi huomioon muita tekijöitä, esimerkiksi kustannustehokkuuden tai tuotantovarmuuden kasvu. Työn tärkeimpinä kehityskohteina olivat perehdytyskäytäntöjen yhtenäistäminen ja autoklaavin alueen työturvallisuuden kehitys, muun muassa työtasojen ja välineiden parantamisen muodossa. Diplomityössä käytetyt menetelmät ja tulokset ovat sellaisenaan käytettävissä muualla Kittilän kultakaivoksella ja yleisesti teollisuudessa.
see all

The goal of master’s thesis is to improve work safety in Agnico Eagle Finland mill maintenance. Work order came from mines health and safety department. Work order for this project was issued due to previous accidents that took place at the mill and related issues in working safety conditions of the area. Work safety is in crucial part at Agnico Eagle Mines Ltd. The basis of work safety optimization is zero accidents paradigm that is endorsed via supervison formulas and work card usage. Theory part of the thesis addresses the processes of mine enrichment, maintenance operation, legislation of working safety, origin of accidents and work related diseaces, risk control and equipment of risk control. Thesis describes the types and prevalence of accidents occurring in mill area and reports in more detail work protocols and destinations that implicate high-risk related to work safety. Work safety level of Kittilä gold mine is compared to other mines under Agnico Eagle Mines Ltd as well as similar mines located in Finland. In order to find possible improvements newest research results will be used at the field of work safety. In mill maintenance, the work protocols and conditions carrying the highest risk will be risk evaluated. Using this risk evaluation together with employee interviews, safety inspections and research literature, future impovements for work safety protocols will be charted. Executed operations and recommendations made to improve working safety are specified at the end of this thesis. Operations are evaluated by their effectiveness, benefits and expence estimation. In addition to work safety, evaluation includes cost efficiency and increase of production reliability. Most important development in this work was made in unification of introduction procedures and improves made in autoclave areas work safety by means of better worksurfaces, work applications and work methods. Methods used to make this master’s thesis are applicable elsewhere at Kittilä gold mine and generally in industry.
see all

Subjects:
Copyright information: © Santeri Kaisanlahti, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.