University of Oulu

Mit Dienstleistungen ins Ausland : eine Marktanalyse zu Möglichkeiten des finnischen Kleinunternehmens UKKO.fi (SLP Group Oy) auf dem deutschen Online-Rechnungsdienstmarkt

Saved in:
Author: Lindvall, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, German Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711303233
Language: German
Published: Oulu : J. Lindvall, 2017
Publish Date: 2017-12-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Selkälä, Satu
Reviewer: Selkälä, Satu
Havela, Anniina
Description:
Wegen der Kleinheit des Binnenmarkts ist Außenhandel für Finnland immer sehr wichtig gewesen. Einer der bemerkenswertesten Handelspartner Finnlands ist Deutschland, aber die kleinen und mittleren Unternehmen haben ihre Exportaktivitäten traditionell auf die Nachbarländer konzentriert. Obwohl Finnland eine Dienstleistungsgesellschaft ist, sind die Dienstleistungsausfuhren auf internationaler Ebene auch relativ gering gewesen. Finnische KMU und besonders Dienstleistungen könnten aber zur Entwicklung des finnischen Exports in der Zukunft beitragen. In dieser Pro Gradu-Arbeit werden daher die Möglichkeiten des finnischen Kleinunternehmens UKKO.fi auf dem deutschen Markt untersucht. UKKO.fi ist eine Online-Rechnungsdienstleistung, die zurzeit in ihrem Herkunftsland und in Schweden tätig ist, die aber auch nach anderen Ländern expandieren möchte. Der deutsche Online-Rechnungsdienstmarkt wird in dieser Arbeit also geforscht, um evaluieren zu können, ob die Ausdehnung nach Deutschland für das Unternehmen möglich wäre. Die vorliegende Arbeit setzt sich auch zum Ziel, einen Überblick über den finnischen Außenhandel und die deutsche Wirtschaft zu geben. Die vorliegende Arbeit ist eine qualitative Fallstudie, die die Prinzipien der Marktanalyse mit Hilfe der Sekundär- und Feldforschung verwertet. Das Werk konzentriert sich also auf eine Angelegenheit, die in diesem Fall die finnische Online-Rechnungsdienstleistung UKKO.fi ist. Die Marktanalyse besteht aus drei Teilen, die Konkurrenzanalyse, Kundenanalyse und Gesetze und Verfügungen heißen. Die Materialien für die Arbeit sind hauptsächlich durch Literatur und Internet gesammelt. Besonders die Konkurrenzanalyse gründet sich auf die Informationen, die auf den Webseiten von deutschen Online-Rechnungsanbietern gesammelt worden sind. Obwohl diese Arbeit keine Fragebogenuntersuchung ist, bildet das Gespräch mit dem Geschäftsleiter von UKKO.fi eine der wichtigsten Informationsquellen für die Arbeit. Die Marktanalyse hat gezeigt, dass der deutsche Online-Rechnungsdienstmarkt sehr vielfältig ist und viele unterschiedliche Akteure umfasst. Der Markteintritt scheint sehr leicht für neue Unternehmen zu sein, weil er kein großes Kapital, keine ausführliche Marktkenntnis und z.B. keine Lizenzen verlangt. Auf dem deutschen Online-Rechnungsdienstmarkt gibt es aber keine genau ähnliche Dienstleistung wie UKKO.fi, welches dem Unternehmen einen Konkurrenzvorteil verschaffen aber auch zu Problemen führen kann. Die in der Marktanalyse herausgefundenen Sachen helfen hoffentlich den Leitern von UKKO.fi bei der Entscheidung über ihre Expansion nach Deutschland. In der Arbeit werden auch weitere Maßnahmen vorgeschlagen, wenn das Unternehmen beschließt, ihre Tätigkeit nach Deutschland zu expandieren.
see all

Sisämarkkinoiden rajallisuuden vuoksi viennillä on perinteisesti ollut suuri merkitys Suomen kansantaloudelle. Yksi Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista on Saksa, joka pitää ykkössijaa sekä vientikohteena että tuontimaana. Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten vienti on kuitenkin kohdistunut tähän mennessä pääasiassa naapurimaihin. Vaikka Suomi on palveluyhteiskunta, palveluvienti on myös ollut kansainvälisessä vertailussa varsin vähäistä. Suomalaisilla pk-yrityksillä sekä erityisesti palveluilla voisi kuitenkin olla merkittävä rooli viennin edistämisessä tulevaisuudessa. Tämän pro gradu -työn tarkoituksena onkin tutkia suomalaisen pienyritys UKKO.fi:n mahdollisuuksia Saksan laskutuspalvelumarkkinoilla. Tutkimuksen kohteena on suomalainen laskutuspalvelu UKKO.fi (SLP Group Oy), joka tarjoaa yksityishenkilöille mahdollisuuden laskuttaa asiakkaitaan ilman omaa yritystä. Palvelu hoitaa käyttäjiensä laskujen lähettämisen, palkanmaksun sekä kaikki lakisääteiset maksut ja vähennykset. Yritys toimii parhaillaan sekä kotimaassaan että Ruotsissa. Tässä laadullisessa tapaustutkimuksessa tarkastellaan markkina-analyysin keinoin UKKO.fi:n mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa Saksaan. Markkina-analyysi koostuu tässä tapauksessa kolmesta osa-alueesta, jotka ovat kilpailija-analyysi, asiakasanalyysi sekä lait ja säädökset. Lisäksi työ sisältää yleiskatsauksen Suomen vientiin sekä Saksan talouteen. Markkina-analyysin aineisto on kerätty pääasiassa Internetistä. Erityisesti kilpailija-analyysi pohjautuu tietoihin, jotka on koottu Saksan markkinoilla toimivien laskutuspalveluiden verkkosivuilta. Teoriaosion lähteinä on puolestaan käytetty sekä kirjallisuutta että verkkomateriaalia. Vaikka kyseessä ei ole haastattelututkimus, yksi merkittävimmistä lähteistä on keskustelu Ukko Kumpulaisen, UKKO.fi:n toimitusjohtajan, kanssa. Tutkimuksen asiasanoja ovat freelancerit, laskutuspalvelu, markkina-analyysi, pk-yritys sekä vienti. Tämän tutkimuksen avulla saatiin selville, että Saksan laskutuspalvelumarkkinat ovat erittäin laajat ja monimuotoiset. Markkinoilta löytyy useita erilaisia toimijoita, jotka tarjoavat palveluita valmiista laskupohjista aina pankkitileihin ja kirjanpitoon saakka. Uusien yritysten on myös verrattain helppoa tulla markkinoille, sillä toiminnan aloittaminen ei vaadi suurta pääomaa, laajaa markkinatuntemusta tai esimerkiksi lupia viranomaiselta. Saksan markkinoilla ei kuitenkaan toimi yhtäkään täysin UKKO.fi:n kaltaista yritystä, joka tarjoaisi sekä mahdollisuuden luoda ja lähettää laskuja että vastaanottaa palkan palvelun kautta. Näiden seikkojen nojalla UKKO.fi:lle löytyy tilaa Saksan markkinoilta ja palvelun erilaisuus voisi luoda yritykselle kilpailuedun. Toisaalta yritys kohtaisi markkinoilla useita erilaisia kilpailijoita, mikä voisi osoittautua haasteelliseksi sekä tärkeimpien kilpailijoiden että mahdollisten korvaavien tuotteiden tunnistamisessa. Lakien ja säädösten puitteissa Saksa on joka tapauksessa potentiaalinen kohdemaa UKKO.fi:lle, sillä EU:n sisällä toimivana yrityksenä se voi hyötyä useista eduista. Ulkomaisten yritysten toimintaan sekä palkanmaksuun ja palkasta tehtäviin vähennyksiin liittyviin seikkoihin tulisi kuitenkin perehtyä vielä tarkemmin esimerkiksi asiantuntevan lakimiehen tai veroneuvojan avulla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Lindvall, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.