University of Oulu

”Itsellä ensimmäinen kysymys on, että mikä sai hakemaan tätä paikkaa, ja se jo kertoo aika paljon” : työnhakijan arviointi rekrytointiprosessissa

Saved in:
Author: Jaurakkajärvi, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712013248
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jaurakkajärvi, 2017
Publish Date: 2017-12-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ulvinen, Veli-Matti
Reviewer: Ulvinen, Veli-Matti
Suorsa, Teemu
Description:
Organisaatioiden menestyksen kannalta on olennaista sen henkilöstö ja siten myöskin se, miten henkilövalintoja tehdään. Tässä pro gradu -tutkielmassa paneudutaan siihen, millaisia vaiheita nykypäivän rekrytointiprosessit pitävät sisällään. Tutkimusote on fenomenografinen. Työn tavoitteena on selvittää, miten työnhakijaa rekrytointiprosessissa arvioidaan. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä määritellään rekrytointi sekä avataan rekrytointiprosessin eri vaiheet. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin haastatteluiden avulla. Haastateltuja oli yhteensä kuusi. Kolme haastateltavista työskenteli henkilöstöpalvelualalla eli he rekrytoivat toimeksiantoina yrityksille. Kaksi haastateltavista työskenteli yritysten HR-osastolla ja he tekivät rekrytointityötä henkilöstöammattilaisen näkökulmasta. Kuudes haastateltava rekrytoi esimiehen roolissa. Haastattelut toteutettiin heinä-elokuussa 2017. Tutkimushavainnoissa huomattiin, että rekrytointiprosessin ensimmäinen vaihe on tarpeen kartoitus, jossa määritellään tehtävänkuva sekä valittavalta henkilöltä vaaditut ominaisuudet. Siten työnhakijan arviointi alkaa jo ennen kuin yhtäkään hakemusta on saapunut. Hakijasta kerätään tietoa hakemusasiakirjojen eli hakemuksen ja ansioluettelon avulla. Hakemusasiakirjojen avulla voidaan arvioida tehtävässä vaadittua osaamista, hakijan motivaatiota tehtävää kohtaan sekä hakemusasiakirjojen perusteella syntyvää mielikuvaa hakijasta. Erilaisten haastattelujen avulla voidaan arvioida hakijan vuorovaikutustaitoja, tehtävässä vaadittua osaamista, persoonaa sekä yritykseen sopivuutta. Muita arvioinnin välineitä ovat erilaiset työtehtävää simuloivat testit sekä suosittelijoiden antama arviointi. Tutkielma antaa tietoa siitä, mihin rekrytoijat kiinnittävät huomiota arvioidessaan työnhakijaa rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Lisäksi sitä voi hyödyntää halutessaan saada lisätietoa rekrytointiprosesseista. Tutkimushavainnoissa on runsaasti aineistonäytteitä eli rekrytoijien ääni kuuluu tässä tutkielmassa hyvin. Aineistonäytteillä on myös pyritty varmistamaan tutkimushavaintojen luotettavuus.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Jaurakkajärvi, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.