University of Oulu

Onko ERCP turvallinen päiväkirurgisesti suoritettuna?

Saved in:
Author: Mäkelä, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712063279
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Mäkelä, 2017
Publish Date: 2017-12-11
Thesis type: Other thesis
Tutor: Mäkelä, Jyrki
Palm, Jukka
Reviewer: Mäkelä, Jyrki
Palm, Jukka
Description:
ERCP:an liittyy kohtalaisen suuri komplikaatioriski, joten tarkoituksena on selvittää, onko ERCP-potilaat turvallista kotiuttaa samana päivänä tutkimuksen jälkeen, vai tulisiko kaikkia potilaita seurata yön yli. Tutkimuksessa vertaillaan komplikaatioiden ilmaantumista ja hoitoon paluun astetta kahden ryhmän, 6h seurattujen ja yön yli seurattujen, välillä. Tutkimusaineisto kerättiin ESKO-potilastietojärjestelmästä vuosilta 2011 ja 2014. Yön yli seuratut potilaat (N=83) kerättiin vuodelta 2011 ja 6h seuratut (N=86) vuodelta 2014. Potilaista kerättiin seuraavat tiedot: ikä, sukupuoli, diagnoosi, ERCP:ssa suoritettu toimenpide, anestesiatiimin tarve, yleisimmät riskitekijät, komplikaatiot ja hoitoon paluu. Komplikaatioista tarkasteltiin yleisimpiä eli pankreatiittia, kolangiittia, vuotoa ja perforaatiota. Komplikaatiot ja niiden vaikeusasteet luokiteltiin Cottonin kriteerien mukaan. Riskitekijöistä otettiin huomioon alle 60v ikä, naissukupuoli, vaikea kanylaatio, aiempi PEP, SOD, PSC ja pancreas divisum. Aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla. 6h seuratuista 7 potilaalla (8,1 %) ilmeni komplikaatioita ja yön yli seuratuista 12 (14,5 %) sai komplikaation (P=0,194, OR=0,699). 6h seuratuilla oli siis hieman enemmän komplikaatioita, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Komplikaation vuoksi hoitoon joutui palaamaan 6h seuratuista 3 potilasta (3,5 %) ja yön yli seuratuista 5 (6,0 %) (P=0,491, OR=0,727), joten hoitoon paluussakaan ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä. Tutkimustulokset tukevat ajatusta siitä, että ERCP olisi turvallista suorittaa myös päiväkirurgisesti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Katariina Mäkelä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.