University of Oulu

Saamelaisnuorten sopeutuminen suomalaiseen yliopistoyhteisöön

Saved in:
Author: Rauhala, Paula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Giellagas Institute for Saami Studies, Saami Culture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712063291
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Rauhala, 2017
Publish Date: 2017-12-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmani tarkoitus on selvittää ja kuvata saamelaisnuorten sopeutumista suomalaiseen yliopistoyhteisöön ja siihen liittyviä tekijöitä. Minkälaiset ovat saamelaisnuorten kokemukset opiskelusta suomalaisessa yliopistoyhteisössä? Tutkimuksessani haluan saada saamelaisnuorten oman äänen kuuluviin ja tuoda esiin heille tärkeitä asioita sopeutumisprosessissa. Mitkä tekijät ja/tai asiat aiheuttavat vaikeuksia sopeutumisessa? Mitkä tekijät estävät sopeutumista? Mitkä tekijät taas helpottavat ja/tai edistävät sopeutumista suomalaiseen yliopistoyhteisöön? Vertailen tutkimuksessani keskenään myös Kanadan alkuperäiskansanuorten ja saamelaisten kokemuksia sopeutumisprosessista valtaväestön rakentamaan instituutioon. Miten Kanadan alkuperäiskansanuorten kokemukset sopeutumisesta poikkeavat saamelaisten kokemuksista? Entä löytyykö kokemuksista myös samankaltaisuuksia? Peilaan tutkimustuloksiani saamelaisten sopeutumisesta kanadalaisen Kerry A. Baileyn tutkimukseen Racism within the Canadian university: Indigenous students’ experiences. Onko saamelaisilla samankaltaisia kokemuksia yliopistoon sopeutumisesta kuin muilla alkuperäiskansoilla? Tutkimuksessani haluan myös selvittää, ovatko saamelaisnuoret kokeneet syrjintää tai rasismia yliopistossa? Entä mitkä ovat Oulun yliopiston toimintamenetelmät syrjimis- ja rasismitapauksissa?
see all

Lea dutkan mu kandibarggus, mo sámenuorat leat sajáiduvvan suopmelas universitehtabirrasii. Makkár ássit lea veahkehan sajáiduvvaman, ja makkár ássit fas váttásmahttan sajáiduvvama? Hálidan mu kandibarggus maiddái váldit cielgasa, leatgo sámenuorat vásihan rasisma dahjege vealaheami? Makkar vuogit ja metodat Oulu universihtetas leat rasismadahpahusain? Veartidan maiddai mu dutkanbohtosiid kanadalas Kerry A. Bailey dutkanbohtosiidda. Bailey lea dutkan Kanada eamialbmotnuoraid sajaiduvvama ja maiddai rasisma, man eamialbmotnuorat leat vasihan Kanada McMaster universitehtas.
see all

Subjects:
Copyright information: © Paula Rauhala, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.