University of Oulu

Boreaalisen metsän leviäminen tundralle : vaikuttavat tekijät ja alueelliset erot

Saved in:
Author: Pellikka, Jennika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712093295
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pellikka, 2017
Publish Date: 2017-12-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä tutkielmassa perehdyn boreaalisen metsävyöhykkeen leviämiseen tundralle ja tarkastelen erityisesti leviämiseen vaikuttavia tekijöitä ja alueellisia eroja. Hypoteesina oli, että boreaalinen metsävyöhyke on leviämässä tundralle. Tutkimuskysymyksiäni ovat: 1. Millaisia boreaalisella metsävyöhykkeellä tapahtuvat muutokset ovat? 2. Mitkä ovat vaikuttavat tekijät muutosten taustalla? 3. Onko muutoksissa alueellisia eroja? Aineistonani olen käyttänyt boreaalisen metsän leviämistä käsitteleviä artikkeleita ja biogeografian perusteoksia. Tutkielmani lopputuloksena on se, että boreaalinen metsävyöhyke on hitaasti leviämässä tundralle ja lämpötila sekä ilmastonmuutos ovat suurimmat vaikuttavat tekijät muutosten taustalla. Leviämisessä ei ilmennyt alueellisia eroja, vaan eteneminen tapahtuu kaikkialla boreaalisella metsävyöhykkeellä yhtä nopeasti. Alueellisia eroja ilmaantui vaikuttavissa tekijöissä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jennika Pellikka, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.