University of Oulu

Sahalaitoksen tuotantoprosessi

Saved in:
Author: Laiho, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712123303
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Laiho, 2017
Publish Date: 2017-12-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Työn tavoitteena oli käydä läpi sahalaitoksen tuotantoprosessia teollisessa sahalaitoksessa ja antaa selvä kuva, mitä vaiheita tavanomaisen suomalaisen sahan tuotantolinjastoon kuuluu. Työssä pyritään tuomaan esille, miten puutavara kulkeutuu laitoksessa tukista valmiiksi tavaraksi. Vaiheet käydään yksi kerrallaan läpi niiden toteutusjärjestyksen mukaan. Työssä kuvataan, kuinka nämä eri tuotannon vaiheet on toteutettu, mitä kaikkea puusta sahalaitoksella saadaan ja mitä nykyajan sahalaitokselta vaaditaan. Lisäksi käydään läpi puun laatuun vaikuttavia tekijöitä, sen merkitystä, sekä puun hintaan ja markkinoihin liittyviä seikkoja. Työn pohjana käytettiin pitkälti erästä suomalaista sahalaitosta ja sieltä saatua käytännön tietämystä. Tarkoituksena kuitenkin kuvata asioita yleisellä tasolla ja käydä läpi erilaisia vaihtoehtoja prosesseille. Sahatavaraa on tuotettu jo vuosia, mutta tuotannossa tapahtuu kehitystä jatkuvasti. Nykyään on jo hyvin tavallista, että käytössä on puiden kuvaustekniikkaa sekä koneellisesti toteutettua optimointia ja laadun arviointia. Näitä pystytään hyödyntämään useissa eri tuotannon vaiheissa, mitä vielä joitain vuosia sitten suoritettiin manuaalisesti. Nämä seikat ovat samalla parantaneet sahojen tuottavuutta ja laadunhallintaa. Laadukkaan lopputavaran ansiosta Suomen sahat saavat valtaosan tuloistaan viennistä, huolimatta pitkistä etäisyyksistä ja suurista kuljetuskustannuksista. Laadukkaan tavaran kysynnän kasvaessa, onkin tärkeää, että tuotannon vaiheissa ei tule tuotteeseen laatua laskevia vikoja. Hyvän laadun ylläpitäminen edesauttaa uusien tilauksien syntyä ja kasvattaa taloudellista hyötyä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Laiho, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.