University of Oulu

Varhaiskasvatuksen henkilöstön eettinen kuormittuneisuus lainsäädännön muutosten ja erilaisten odotusten valossa

Saved in:
Author: Sironen, Anne-Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712193339
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Sironen, 2017
Publish Date: 2017-12-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä tutkielmassa tutkin kasvatushenkilöstön eettistä kuormittuneisuutta sekä ammattieettisyyttä määrittäviä odotuksia päiväkotikontekstissa. Tarkastelen aihetta erityisesti ryhmän kokoonpanoon liitettyjen tekijöiden kautta. Kontekstiin liittyen myös lapsen näkökulma tulee oikeutetusti esille. Tavoitteena tutkielmalla on tuoda ilmi millaisia yhteyksiä henkilöstön eettisen kuormittuneisuuden ja lapsiryhmän kokoonpanon välille voidaan liittää aiempien tutkimusten perusteella. Toisena tavoitteena on tuoda esille, millaisia eri tahoilta nousevia odotuksia hyvään kasvattajuuteen kohdistuu. Tutkielman aihe on ajankohtainen, sillä varhaiskasvatuslaki on asettanut 1.8.2015 ryhmäkokomaksimin ja 1.8.2016 asetuksin mahdollistanut kunnille aikuinen–lapsi-suhdeluvun nostamisen sekä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen. Tutkielma toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston VakaVai-hanketta, jonka tehtävänä on tutkia varhaiskasvatuslain vaikutuksia valtakunnallisesti. Hanke on tässä vaiheessa vielä meneillään. Tutkielma toteutetaan teoreettisena työnä, jossa aineistona käytetään aiempia aiheen ympärillä tehtyä tutkimuksia ja muuta lähdemateriaalia, kuten eri ammattikuntien eettisiä ohjeistuksia. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään ammattietiikkaa ja siihen liittyviä käsitteitä, kuten eettinen kuormittuneisuus. Tutkielma osoittaa hyvään kasvattajuuteen kohdistuvan odotuksia useilta eri tahoilta. Nämä odotukset voivat olla keskenäänkin ristiriidassa, vaatien kasvattajalta eettistä puntarointia. Toiseksi ryhmän kokoonpanoon liitetyillä tekijöillä on merkitystä sille, kuinka kasvattajat kokevat pystyvänsä työskentelemään odotusten mukaisesti, hyvin ja oikein, mikä vaikuttaa eettiseen kuormittuneisuuteenkin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anne-Mari Sironen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.