University of Oulu

Viiveen optimointi lisätyn todellisuuden sovelluksessa

Saved in:
Author: Ohtamaa, Juha1; Pakonen, Seppo1; Savunen, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712203364
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ohtamaa ; S. Pakonen ; T. Savunen, 2017
Publish Date: 2017-12-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Lisätyn todellisuuden sovellukset suorittavat konenäön ja kuvankäsittelyn tehtäviä, joita voidaan toteuttaa eri menetelmillä ja vaihtelevalla tehokkuudella. Tämä dokumentti esittää tehokkuusvertailun lisätyn todellisuuden ilmakiekkopelin kautta. Vertailu keskittyy pääkohtien tunnistimiin ja piirteiden kuvaajiin niiden ollessa merkittävin muokattava tekijä pelissä. Pääkohtien tunnistimista testattiin ORB-, MSER-, FAST-, BRISK-, SIFT- ja SURF-algoritmeja ja piirteiden kuvaajista testattiin ORB-, BRISK-, BRIEF-, FREAK-, SIFT- ja SURF-algoritmeja. Testi suoritettiin ilmakiekkopelissä nauhoitetulle videolle, jossa ympäristö vastasi lisätyn todellisuuden pelin normaalia peliympäristöä. ORB-algoritmia pidetään parhaana vaihtoehtona tehokkuutta vaativiin sovelluksiin ja SIFT-algoritmia pidetään parhaana tarkkuutta vaativiin sovelluksiin. Myös testitulokset osoittavat ORB-algoritmin olevan paras vaihtoehto tämän työn tavoitteena olleessa ilmakiekkopelissä.
see all

Augmented reality applications require computer vision and image processing functions that can be implemented using different methods and with varying degrees of efficiency. This document presents a comparison of the efficiency with the air hockey game. The comparison focuses on keypoint detectors and feature descriptors as they are the most important factor in the game that can be changed. We tested ORB, MSER, FAST, BRISK, SIFT and SURF algorithms from all keypoint detectors and ORB, BRISK, BRIEF, FREAK, SIFT and SURF algorithms from all feature descriptors. The test was carried out with a recorded video from the air hockey game, that corresponded to the normal game environment of an augmented reality game. The ORB algorithm is considered to be the best option for demanding applications and the SIFT algorithm is considered to be the best option in precision applications. Also, the test results show that the ORB algorithm is the best option in the air-hockey game that was one objective of this work.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juha OhtamaaSeppo PakonenTuomas Savunen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.