University of Oulu

Jaetun johtamisen vaikutus hoitotyöntekijöihin

Saved in:
Author: Kyytsönen, Maiju1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712203367
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kyytsönen, 2017
Publish Date: 2017-12-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielma kartoittaa jaettua johtamista terveydenhuollon kontekstissa. Tarkoitus on kuvata, mitä vaikutuksia jaetulla johtamisella on hoitotyöntekijöihin. Tutkielma toteutetaan kirjallisuuskatsauksena neljässä tietokannassa, jotka ovat Medline, CHINAHL, Medic ja ABI/INFORM Collection. Tulokset analysoidaan sisällön analyysia mukaillen. Haasteena tutkielman tekemiselle on myös jaetun johtamisen teoreettinen konteksti, koska aiheesta ei juuri löydy suomalaisia tutkimuksia. Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui yhdeksän artikkelia vuosilta 2013–2017, jotka tuottivat neutraaleja tai positiivisia tuloksia. Yhteenvetona voidaan todeta, että kahdessa artikkelissa jaettu johtaminen ei tuottanut merkittäviä positiivisia tuloksia. Muut tulokset olivat lupaavia; jaetun johtamisen vaikutuksista hoitotyöntekijöihin nousi kolme teemaa, jotka ovat hoitohenkilöstön kasvanut kyky suoriutua työstä, henkilöstön yhteistyö ja työhön sitoutuminen. Jaetulla johtamisella voi olla positiivisia vaikutuksia hoitotyöntekijöihin. Se voitaisiin valjastaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen käytäntöönpanon välineeksi terveydenhuollon organisaatioissa, koska valtioneuvoston selvitysryhmä nostaa henkilöstön osallisuuden avainasemaan muutosjohtamisessa. Jaetun johtamisen tutkimiseen ja käyttöönottoon pitäisi kohdentaa resursseja, jotta käytettävissä olisi suomalaiseen terveydenhuoltoon soveltuvaa aineistoa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maiju Kyytsönen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.