University of Oulu

Akun mallintaminen LTspice-piirisimulaattorilla

Saved in:
Author: Pakaslahti, Marko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712213386
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Pakaslahti, 2017
Publish Date: 2017-12-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintyössä mallinnetaan Li-Ion- ja NiMH-akun sähköiset ominaisuudet LTspice-piirisimulaattorilla. Mallinnus toteutettiin kahdella piirillä. Ensimmäinen piiri ohjaa varaustason tilaa akun kapasiteetin mukaan. Toinen piiri mallintaa akun I-V-ominaisuuksia vastuksilla ja kondensaattoreilla. Nämä komponentit mallinnettiin ohjattujen virta- ja jännitelähteiden avulla, koska niihin oli mahdollista rakentaa haluttu taulukkopohjainen epälineaarisuus. Ohjattujen lähteiden arvo riippuu kahdesta ohjauksesta: ensimmäisen piirin kehittämästä varaustasosta ja purkuvirran suuruudesta. Tulokset olivat kohtuullisen tarkkoja ja realistisia. Simuloinneissa otettiin myös huomioon akkujen lämpötilat ja latauskerrat. Lopuksi voitiin todeta, että LTspice-malli oli tarkka, nopea käyttää ja kaikkien saatavilla.
see all

In this Bachelor’s thesis, the Li-Ion and the NiMH batteries were modeled with the analog circuit simulator LTspice. Modeling was carried through with two circuits. The first circuit calculates the state of charge with a capacity of the battery. Second circuit models the battery’s I-V-characteristics with table-defined resistors and capacitors. These components were modeled with the help of arbitrary behavioral voltage and current sources, because those can be defined as tables. Behavioral voltage sources were depending the first circuit state of charge and value of discharge current. The results were reasonable accurate and realistic. Batteries temperatures and charging cycles were also simulated. In conclusion, it can be stated that the LTspice model was accurate, fast to use and available for everybody.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marko Pakaslahti, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.