University of Oulu

Ohjausinterventioiden vaikutus aikuisen astmapotilaan omahoitoon

Saved in:
Author: Mäkelä, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712213392
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Mäkelä, 2017
Publish Date: 2017-12-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielman tarkoituksena oli kuvata ohjausinterventioiden vaikutusta aikuisen astmapotilaan omahoitoon. Tutkielman tavoitteena oli tuottaa tietoa potilasohjauksen kehittämiseen. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena syksyllä 2017. Tiedonhaku tehtiin CINAHL, Scopus, Medic ja Medline -tietokannoista. Lopulliseen aineistoon valikoitui kuusi (n=6) alkuperäistä kansainvälistä vertaisarvioitua artikkelia. Tutkielman tuloksista nousi esille potilasohjauksen merkittävä rooli astman omahoidossa, joka sisältää astman lääkehoidon sekä lääkkeettömän omahoidon. Tulokset osoittivat ohjausinterventioiden merkitsevän vaikutuksen aikuiselle astmapotilaalle parantamalla astmaoireiden tunnistamista ja astman lääkehoidon säätelyä. Ohjaus auttoi astmapotilasta tekemään myös terveyttä edistäviä elämäntapamuutoksia erityisesti tupakoinnin osalta. Tuloksista kävi ilmi, että ohjausinterventiot lisäsivät potilaan astmatietoa muun muassa sairauden luonteesta ja lääkehoidon merkityksestä sekä oikeasta lääkkeen inhalointitekniikasta. Tulokset osoittivat ohjauksen hyödyn akuuttia astmanhoitoa vaativien hoitokäyntien vähenemisessä, jota osaltaan selittää astman pahenemista ilmentävien oireiden varhainen tunnistaminen ja astman lääkehoidon tehostaminen. Hyvän omahoidon ohjauksen ansiota astmapotilaan sairauden hallinta -ja elämänlaatu paranivat. Aikuisen astmapotilaan omahoitoa tulisi jatkossa tutkia perusterveydenhuollossa käytössä olevan astman hoitopolun näkökulmasta. Jatkossa olisi tarpeellista selvittää astman hoitopolun vaikutuksia astmapotilaan omahoitoon ja verrata tuloksia ohjausinterventioiden vaikutuksista omahoitoon tehtyihin johtopäätöksiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Katariina Mäkelä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.