University of Oulu

Liikuntainterventioiden vaikuttavuus nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä

Saved in:
Author: Kehusmaa, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712213394
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kehusmaa, 2017
Publish Date: 2017-12-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielman tarkoituksena oli kuvailla liikuntainterventioiden vaikutuksia nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Tavoitteena oli tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyn vaikuttavuudesta interventioiden avulla. Tietoa voidaan käyttää Dynamo-hankkeen hyvinvointivalmennuksen laadun arvioinnissa. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena syksyllä 2017. Tiedonhaku on tehty CINAHL-, Scopus-, Medic- ja Medline-tietokantojen kautta. Lopulliseen tarkasteluun valikoitui seitsemän kansainvälistä vertaisarvioitua alkuperäisartikkelia. Liikuntainterventioilla on positiivisia, varsinkin psykologisia vaikutuksia syrjäytyneisiin ja syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin, mutta niiden vaikutukset syrjäytymisprosessiin ovat hyvin kyseenalaisia. Interventioiden vaikutuksia on mitattu erilaisin mittarein, mutta niiden laatu vaihtelee suuresti. Jatkossa syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn liittyvän tutkimuksen laatua tulisi vahvistaa ja interventioiden vaikuttavuutta tulisi mitata näyttöön perustuen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Kehusmaa, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.