University of Oulu

Naiseus, etnisyys ja johtajuus elinkeinoelämässä : kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Autio, Julia1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712213400
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Autio, 2017
Publish Date: 2017-12-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on luoda laaja yleiskatsaus naisjohtajuuteen, sen historiaan ja etnisiä vähemmistöjä edustavien naisten kokemusten erilaisuuteen verrattuna enemmistöä edustaviin naisjohtajiin. Tavoitteena on koota yhteen alan viimeisintä tutkimustietoa ja peilata muutoksia niin naisjohtajuudessa kuin etnisten naisten asemassa naisjohtajuuden historiaan sekä tarjota käytännön johtamiseen sovellettavissa olevaa tietoa syrjinnän tunnistamiseen ja vähentämiseen työpaikoilla. Tutkielmassa analysoidaan kirjalisuuskatsauksen avulla jo olemassa olevaa tutkimustietoa vähemmistönaisjohtajien ja enemmistöä edustavien naisjohtajien kokemuksista ja niiden eroista. Tutkielmassa käydään myös läpi enemmistöstä poikkeavan etnisen taustan ja/tai ihonvärin vaikutusta naisjohtajan kokemaan mahdolliseen syrjintään.
see all

Subjects:
Copyright information: © Julia Autio, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.