University of Oulu

Trollope‘s London : urban and rural characters in The Way We Live Now and The Prime Minister

Saved in:
Author: Tuomaala, Katri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201712223408
Language: English
Published: Oulu : K. Tuomaala, 2017
Publish Date: 2017-12-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Braidwood, John
Reviewer: Siromaa, Maarit
Braidwood, John
Description:
This master’s thesis studies Anthony Trollope’s (1815–1882) depiction of Victorian London in two of his novels, The Way We Live Now (1875) and The Prime Minister (1876). Trollope’s London is studied through the urban and the rural characters of the novels, who are compared and contrasted with each other. The theoretical background of this study is based on Michel de Certeau’s differentiation between place and space, and on character theory, especially on the concepts of direct definition and indirect presentation of characters in narration. In this study, the characters of the novels are seen as textual symbols transforming London from a stable place into a living space, thus representing the city. Trollope’s London is divided into three separate spaces—the West End, the City, and Westminster—and the characters associated with each of these spaces are compared to the characters inhabiting the countryside. Trollope’s London is a space with mainly negative characteristics. Dishonesty, greed, and vulgarity are the main qualities associated with the city, and they are all linked to what is clearly Trollope’s main concern in London: amorality. Although the different areas of London all have their separate identities, in Trollope’s London the different areas are nearing each other through the professional and social lives of the characters. For Trollope, the countryside is the backbone of society and a space of virtue due to its appreciation of traditional values, such as honesty and basic goodness. The modern values embraced in London have not reached the countryside, where respectability and morality are still valued. In order to achieve an even more thorough image of Trollope’s London in relation to the countryside, some of his other novels taking place either in London or in the countryside should be studied as well.
see all

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin Anthony Trollopen (1815–1882) Lontoo-kuvausta kahdessa hänen romaaneistaan. The Way We Live Now (1875) ja The Prime Minister (1876) ovat tutkimuksen aineisto, ja Lontoota tutkitaan niiden kaupunkilais- ja maalaishahmojen kautta. Tutkielman teoreettisena taustana toimii pääasiassa Michel de Certeau’n termit paikka ja tila, jotka yhdistetään kerronnassa hahmoihin liittyvään suoraan määrittelyyn ja epäsuoraan esittämiseen. Tässä tutkielmassa hahmot nähdään tekstuaalisina symboleina, jotka muuttavat Lontoon liikkumattomasta, vakaasta maantieteellisestä paikasta eläväksi tilaksi. Täten hahmot siis edustavat Lontoota. Romaaneissa Lontoo on jaettu kolmeksi erilliseksi alueeksi, jotka ovat West End, City ja Westminster. Näihin alueisiin liitettyjä hahmoja verrataan maaseudulla asuviin hahmoihin, jotta Trollopen Lontoosta saadaan kokonaisvaltainen kuva. Trollope liittää Lontooseen enemmän negatiivisia, kuin positiivisia ominaisuuksia. Epärehellisyys ja ahneus ovat tunnusomaisia piirteitä Lontoolle, ja ne kummatkin liittyvät vahvasti yhteen Trollopen huolenaiheista: moraalittomuuteen. Vaikka Lontoon eri alueilla on romaaneissa erilliset identiteetit, alueet kuitenkin lähenevät toisiansa hahmojen sosiaalisen ja ammatillisen kanssakäymisen kautta. Trollopen romaaneissa maaseutu näyttäytyy yhteiskunnan selkärankana ja tilana, jossa perinteisillä arvoilla, kuten hyveellisyydellä, rehellisyydellä ja luotettavuudella on vielä väliä. Lontoon modernit ja moraalisesti kyseenalaiset arvot eivät ole vielä saavuttaneet maaseutua. Jotta Trollopen Lontoosta suhteessa maaseutuun voitaisiin saavuttaa vieläkin perusteellisempi kuva, täytyisi lisäksi kirjailijan muita teoksia tutkia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Katri Tuomaala, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.