University of Oulu

Tehohoitotyön luokitusjärjestelmä (THLJ) ja Therapeutic Intervention Scoring System (TISS-76) : kirjallisuuskatsaus hoitoisuusluokitusmittareiden hyödyntämisestä aikuisten tehohoidossa

Saved in:
Author: Ikonen, Marjut1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201801031006
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ikonen, 2017
Publish Date: 2018-01-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Hoitoisuusluokitusmittareiden hyödyntämistä on tutkittu vähän, vaikka hoitotyön tehostamiseen on suuri tarve. Terveydenhuollossa resurssit eli voimavarat ovat rajalliset, mutta potilaiden tarpeet rajattomat, joten potilaiden tarpeeseen vastaamiseen tulisi olla luotettava optimaalisen resursoinnin keino. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvailla Tehohoitotyön Luokitusjärjestelmän (THLJ) ja Therapeutic Intervention Scoring System (TISS-76) hoitoisuusluokitusmittareiden hyödyntämistä sekä kuvailla näiden mittareiden hyödyntämisen mahdollisuuksia tehohoitotyön tehokkuuden (efficiency) arvioinnissa.

Tutkielma toteutettiin narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksen aineistona käytettiin kansaisvälisiä tieteellisiä artikkeleita/tutkimuksia. Aineistoa haettiin Scopus-, Cinahl-, ja Medic-tietokannoista, vapaasanahaulla ja manuaalisella haulla. Haut tehtiin kesällä ja syksyllä 2017. Aineisto analysointiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

THLJ-pisteytysjärjestelmää hyödynnetään tulosten mukaan tehohoitotyön tarpeen arvioinnissa ja tarpeeseen vastaamisen määrittämisessä sekä sairaanhoitajien työn kuormituksen allokoinnissa, jolla vaikutetaan työssä jaksamiseen. TISS-76-pisteytysjärjestelmää hyödynnetään tulosten mukaan tehohoitotyön suunnittelun apuvälineenä ja tehohoidon potilasaineistojen keräämiseen. Molempia voisi käyttää myös tehohoitopotilaan sairaalakuolleisuuden ennustamiseen. Tuloksissa löytyi myös ristiriitaa, joista merkittävin oli TISS-76-pisteytysjärjestelmän sisällön luotettavuusongelmat. Tehohoitotyön tehokkuuden arviointiin tarvitaan tietoa hoitotyössä käytetyistä henkilöstöresursseista ja resurssien avulla saavutetuista hoidon vaikuttavuuksista. THLJ:n hyödyntäminen tehohoitotyön tehokkuuden arvioinnissa voisi tulosten mukaan onnistua. TISS-76:n hyödyntäminen tehohoitotyön tehokkuuden arvioinnissa on tulosten mukaan haastavampaa sen sisällön luotettavuusongelmien vuoksi.

Hoitoisuusluokituksen luotettavuus on avainasemassa, jotta sen hyödyntäminen on kannattavaa. Tulosten mukaan TISS-76:ssä on sisällön luotettavuusongelmia samoin THLJ:ssä, mutta pienempiä. Molempia hyödynnetään käytännön hoitotyössä, mutta hyötyjen suhdetta mittarista aiheutuvaan työn ja kustannusten määrään ei ole tutkittu. Tutkimuksia hoitoisuusluokitusmittareiden hyödyntämisestä on yleisestikin vähän, joten lisää tutkimuksia tarvittaisiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marjut Ikonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.