University of Oulu

Opiskelijaohjauksen kuormittavuus

Saved in:
Author: Pakkala, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201801031007
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pakkala, 2017
Publish Date: 2018-01-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli saada tietoa opiskelijaohjauksen kuormittavuudesta, ja mitkä tekijät sitä aiheuttivat. Tavoitteena oli myös tuottaa tietoa siitä, miten kuormittavuutta voisi vähentää käytännössä.

Tiedonhaku toteutettiin CINAHL-, Pubmed- ja Scopus-tietokannolla. Haku rajattiin vuosiin 2000–2017. Scopus-tietokantaan suoritettu haku tuotti 72 tutkimusartikkelia, joista kolme valikoitui lopulliseen aineistoon. CINAHL-tietokantaan tehty haku tuotti kahdeksan hakutulosta, joista tähän tutkielmaan ei kuitenkaan tutkimusartikkeleita valittu. Manuaalisella tiedonhaulla mukaan otettiin kaksi tutkimusartikkelia.

Tutkielmassa ilmeni, että opiskelijaohjaus lisäsi hoitotyöntekijöiden kuormittuneisuutta. Opiskelijaohjauksen vaikutukset olivat sekä negatiivisia että positiivisia. Negatiiviset vaikutukset olivat yhteydessä hoitajien kuormittuneisuuteen ja stressiin. Pahimmillaan negatiivinen kuormitus aiheutti loppuun palamista työssä sekä muihin työtehtäviin siirtymistä.

Opiskelijaohjauksen kuormittavuuteen liittyvää tutkimusta tarvitaan lisää, koska aiheeseen liittyviä tutkimuksia on tehty melko vähän. Tämän tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää opiskelijaohjauksen käytännön työn suunnittelussa ja se toimii myös vertaistukena opiskelijaohjaajille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Pakkala, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.