University of Oulu

Perinnöllisyysneuvojien ja -neuvontaa harjoittavien terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia ohjaustilanteista

Saved in:
Author: Kotilainen, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201801031008
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kotilainen, 2017
Publish Date: 2018-01-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Katsauksen tarkoituksena on kuvata perinnöllisyysneuvojien ja -neuvontaa harjoittavien terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia ohjaustilanteista. Tavoitteena on löytää perinnöllisyysneuvonnan mahdolliset kehittämisen kohteet parantamaan ohjauksen laatua ja saada näkyvyyttä perinnöllisyysneuvonnalle. Tiedonhaku toteutettiin CINAHL-, PubMed- ja Scopus -tietokannoista. Aineistoksi valikoitui viisi vertaisarvioitua tutkimusta, joiden analysoimiseen käytettiin induktiivista sisällönanalyysiä.

Analyysin tuloksena yläkäsitteiksi muodostui ammatillisuus, suunnittelu, ohjaus ja tunteet, joista pääkäsitteeksi johdettiin perinnöllisyysneuvontaprosessi. Tulokset osoittivat, että ohjaajat kokivat ohjaustilanteet haastaviksi, kun ohjaus piti sisällään riskin arviointia, potilaan surun kohtaamista tai epäselvän geenitestituloksen. Yhdessä tutkimuksessa korostui ohjaajien tyytyväisyys omiin ohjaustaitoihin muista tutkimuksista poiketen. Haastavat ohjaustilanteet lisäsivät ohjaajien epämukavuuden tunnetta, johon nähtiin olevan jonkin verran yhteyttä vähäisellä työkokemuksella. Myös eriäviä näkemyksiä havaittiin työkokemuksen vaikuttamisesta ohjaustilanteisiin.

Perinnöllisyysneuvonnan ohjaustilanteet koettiin tunteikkaiksi. Potilastilanteet aiheuttivat voimakkaita kuormittavia tuntemuksia potilaissa ja ohjaajissa. Ohjaajien tunnekokemuksiin vaikuttivat omat henkilökohtaiset kokemukset, perinnöllisyysneuvonnan luonne ja potilaiden ohjaajiin kohdistamat negatiiviset tunteet. Tunneperäiset kokemukset vaikuttivat ohjaustilanteiden haasteellisiksi kokemiseen.

Katsauksen merkittävin huomio kiinnittyi perinnöllisyysneuvojien- ja neuvontaa harjoittavien lisäkoulutuksen tarpeeseen. Lisäkoulutusta koki tarvitsevansa lyhemmän aikaa perinnöllisyysohjausta antaneet ohjaajat, mutta myös osa pitkään alalla olleista ohjaajista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Kotilainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.