University of Oulu

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen terveysalan opettajan ja opiskelijan välisessä yhteistyössä ohjatun harjoittelun aikana

Saved in:
Author: Saukkoriipi, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201801101037
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Saukkoriipi, 2018
Publish Date: 2018-01-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielman tarkoituksena oli tuottaa tietoa kuinka tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää terveysalan opettajan ja opiskelijan väliseen yhteistyöhön ohjatun harjoittelun aikana. Tutkielman toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkimusaineistona käytettiin vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja. Tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan hyödyntää monin eri tavoin terveysalan opettajan ja opiskelijan välisessä yhteistyössä ohjatun harjoittelun aikana. Näitä tapoja voivat olla teksti- ja sähköpostiviestien lähettämien, videoyhteys, mobiiliapplikaatio sekä virtuaalinen oppimisympäristö. Tieto- ja viestintäteknologian käytöstä terveysalan opettajan ja opiskelijan välisessä yhteistyössä ohjatun harjoittelun aikana löydettiin sekä hyötyjä että riskejä. Sekä opettajat että opiskelijat pitivät tieto- ja viestintäteknologian käyttöä hyvänä lisänä keskinäisessä kommunikaatiossa harjoittelun aikana. Tieto- ja viestintäteknologian käytön riskit terveysalan opettajan ja oppilaan välisessä yhteistyössä harjoittelun aikana liittyivät opettajan antamaan tukeen ja ohjaukseen. Sekä terveysalan opettajat että opiskelijat pitivät tieto- ja viestintäteknologian käyttöä helppona ja hauskana tapana kommunikoida. Opiskelijat kuitenkin haluavat, että henkilökohtaiset tapaamiset ovat ensisijainen yhteistyömuoto ohjatun harjoittelun aikana. Tieto- ja viestintäteknologia ei voi syrjäyttää terveysalan opettajan henkilökohtaisia vierailuja opiskelijan harjoittelupaikalla, vaan tieto- ja viestintäteknologiaa tulisi pikemminkin käyttää terveysalan opettajan ja opiskelijan välisen viestinnän tukena.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Saukkoriipi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.