University of Oulu

Sosiaalisen median haasteet brändin, asiakassuhteiden ja myynnin näkökulmasta

Saved in:
Author: Svento, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201801131083
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Svento, 2018
Publish Date: 2018-01-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Sosiaalinen media asettaa yrityksille sekä monenlaisia mahdollisuuksia että haasteita markkinoinnin eri osa-alueille. Haasteita tulee tarkastella uudenlaisesta näkökulmasta. Tällä hetkellä yli yksi kolmasosa internetin käyttäjistä on aktiivisia sosiaalisessa mediassa (Hofacker & Belanche 2016). Markkinoinnin digitaalinen aikakausi alkoi 2000-luvun alussa, jolloin jo suurimmalla osalla yrityksistä oli käytössään verkkosivut internetissä. Sosiaalista mediaa ei alun perin tarkoitettu markkinapaikaksi vaan yhdistämään ihmisiä erilaisten kanavien kautta, mutta yritykset ja markkinoijat ovat löytäneet nämä kanavat ja kohtaavat lukuisia eri ongelmia yrittäessään hyödyntää niitä. Brändit ja markkinointi yleensäkään ei ole aina tervetullutta sosiaalisen median eri kanaville. (Fournier & Avery 2012.) Informaatiota on saatavilla suuret määrät ja tarvittavat tiedot voi olla vaikea poimia suuresta virrasta tietoa. Sosiaalinen media asettaa haasteita erityisesti asiakkaiden ostokäyttäytymisen suhteen. Asiakkaat ovat muuttuneet passiivisesta markkinoinnin kohteesta aktiiviseksi osaksi myynti- ja ostoprosessia. (Hennig-Thurau, Hofacker & Bloching 2013.) Brändin johtaminen ja asiakkaan sitouttaminen brändiin ovat erityisen haasteellisia sosiaalisen median aikakaudella. Liikkeenjohdolla on tavoitteita ja odotuksia sosiaalisen median mahdollisuuksien myötä. Mahdollisuuksia on toistaiseksi osattu käyttää erittäin rajallisesti. Asiakkaan sitouttaminen brändiin ja luottamuksellisen asiakassuhteen luominen ovat usein liikkeenjohdollisia tavoitteita, mutta aina ei ole selvää, mitä asiakkaan sitouttaminen tarkoittaa. Sitoutumisen merkitys korostuu sosiaalisessa mediassa. Kandidaatin tutkielmassa tarkastellaan erityisesti asiakkaan roolin muuttumista markkinoinnin kohteesta aktiiviseksi osaksi koko markkinointiprosessia. Sosiaalisen median haasteet ovat tulleet osaksi jokaisen yrityksen ja markkinoijan ydintoimintoja viimeisen kymmenen vuoden aikana, joten aihe on erittäin ajankohtainen. Hofackerin ja Belanchen (2016) mukaan sosiaalinen media on vasta alkutaipaleellaan luoden uusia ja vielä monimutkaisempia ongelmia tulevaisuudessa. Sosiaalisen median haasteita markkinointinäkökulmasta on tutkittu vielä suhteellisen vähän, koska ilmiö on uusi ja tilaa tulevaisuuden tutkimuksille paljon. Kandidaatin tutkielmani tarkoituksena on jäsentää ja identifioida sosiaalisen median luomia haasteita markkinoinnille brändin, asiakassuhteiden ja myynnin kannalta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Elisa Svento, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.